Riis-saken en norsk menneskerettstragedie

 

Løsning Stortinget - familien Riis?
I møte den 16 mars 2000 med sekretæren for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Svein Ludvigsen, ble man enig om å overlevere en kort redegjørelse for hovedpunktene i Reksten-Riis saken. Redegjørelsen skulle danne grunnlag for en reell dialog, hvor målet skulle være å finne frem til en løsning mellom Stortinget og familien Riis.

Vold og mishandling i hjemmet

Mange opplever mishandling i hjemmet, uten å komme ut av det. Slikt skal ikke forekomme. Derfor legger RettsNorge nå ut en liste over forskjellige former for og symptomer på mishandling/misbruk, slik at den som det eventuelt måtte gjelde lettere kan få øynene opp for den mishandling denne er utsatt for, og slik få kontroll på problemet, og derved få løst den umulige situasjonen vedkommende lever under.