Helse

From Paradise to Hell - Kingdom of Tonga will introduce compulsory vaccination and punitive action against those who refuse

With democratic means, everything can be criminalized, including free thought and will
The Bill has already been passed in the Legislative Committee by 17 to 0, i.e. unanimously. No protests whatsoever, which objectively appears quite sensational, especially in light of what one is actually trying to force through here.

Fra Paradis til helvete - Tonga skal innføre tvungen vaksinering og straff for den som nekter

Med demokratiske midler kan alt kriminaliseres, også den frie tanke og vilje
Lovforslaget har allerede blitt banket igjennom i den lovgivende komité (Legislation Committee) med 17 til 0, altså enstemmig. Ingen protester whatsoever, hvilket objektivt sett må ses på som svært oppsiktsvekkende, spesielt sett i lys av hva man her faktisk forsøker å tvinge igjennom.

Å gi opp – Er det tøft?

Orker-ikke-mer genet
Jeg sitter for tiden og leser ”A resilient life”, av Gordon MacDonald. Boken er interessant, spesielt for dem som tror at de er i ferd med å nå sin egen tålegrense. Det var ikke akkurat derfor jeg satte meg ned med denne boken, men derimot for å se om den kunne gi meg – om mulig – enda mer styrke og motstandskraft, og for å se om det er noe jeg kan ha gått glipp av.

Your Christmas Gift

In the US you will find 3% Hydrogen Peroxide in any drugstore, for a few dollars. I think that’s the case in UK as well. What you have to do is to buy a bottle of this fluid and a syringe (needle) of this type. You need to cut of the end of the needle and file it to make sure that you don’t hurt yourself during the process of the treatment (e.g.

Din Julegave

Det ser ut for at man kan få kjøpt 3% Hydrogen Peroxide på apotek i Norge. Prisen kjenner jeg ikke til. Selv om det selges overalt i USA, til bare et par dollar for en liter, betyr ikke dette at det er like billig i Norge. Apotekene ser ut for å selge stoffet i 100 milliliters flasker. Til din behandling trenger du bare noen milliliter om gangen.

A Christmas gift for 6 to 8 % of you

Orthodox medicine’s “best treatment” is – not particularly unexpected – meant for you to eat; a pill, of course. At the same time as the doctor is treating you, he/she warns you of all the side effects, some pretty serious as liver failure, problem with your sense of taste, etc. Consequently the patient is advised to check the liver now and then during the treatment.

En julegave til 6-8 % av dere

Skolemedisinens ”beste” behandling gis – ikke uventet – i form av piller. Samtidig som legen gir behandlingen, advares pasienten om tildels alvorlige bivirkninger i form av skade på lever og andre organer/sanser. Følgelig blir pasienten anbefalt å sjekke leveren fra tid til annen under behandlingen. Behandlingen for denne lidelsen kan bli lang, meget lang, og muligheten for å bli helt frisk er ikke spesielt stor; bare 60% av de som lar seg behandle med piller kan regne med å være symptomfrie etter noen år.

Straffen for ulydighet

Mennesket – og spesielt menneskemasser – har vist seg å være langt enklere å lede enn noe dyr. Mentalt forstyrrede mennesker har for lengst sett denne svakheten ved mennesket og har følgelig klart å lede sine folk til å slave[1] for dem, og når de har utnyttet og pint sine slaver for det som måtte finnes av energi, ledes de til avgrunnen.