Slik svindlet Amelia Riis Asker og Bærum tingrett

Time to read
1 minute
Read so far

Slik svindlet Amelia Riis Asker og Bærum tingrett

Thu, 10/05/2007 - 22:52
0 comments

For å holde skjult en del av utenlandsformuen til Einar Riis, unnlot Amelia å oppgi denne til Asker og Bærum tingrett da hun ba om en uskifteattest. Deretter har hun brukt denne attesten overfor Monegaskiske myndigheter for å få overta formue som hun ikke hadde oppgitt.

TV2 fortsetter slakten av meg, uten gode motiver, vel vitende om at det de presenterer på nyhetene er uriktig og løgnaktig.

Her lar de Amelia Riis få uttale seg om meg, uten at de krever ett eneste bevis av henne på at hennes påstander er riktige. TV2 kjenner årsaken; det finnes ikke noe.

Under intervjuet her nede i Luxembourg fortalte jeg en rekke historier om familien Riis og spesielt Amelia, som jeg kunne dokumentere for denne eminente journalisten, Mats Ektvedt, som blir omtalt på denne måten av hans kompanjong Jan Owe Årsæther i TV2: ”Mats er drivende dyktig innenfor en rekke felter…”

En av historiene dreier seg om hvordan Amelia Riis svindlet til seg en uriktig uskifteattest fra Asker og Bærum tingrett, en straffbar handling i følge straffeloven §189.

Som leserne vil se av Amelia Riis’ søknad til Asker og Bærum tingrett, en søknad som TV2 og Mats Ektvedt avsto fra å se, så har Amelia unnlatt å føre opp formuen som var til forvaltning i Monaco. I kolonnen: Bankinnskudd, har hun bare ført opp de midlene som var satt inn i forskjellige bankkonti i Norge. Innskuddene i Monaco på omkring 10 millioner kroner har hun helt utelatt.

Handlingen er straffbar, hvor hun gjennom denne handlingen kan bli dømt fra 1 til 3 år i fengsel. Den straffbare handling er bevist.

Etter å ha svindlet til seg denne uskifteattesten, presenterer hun den for notaren i Monaco, og gjør krav på en formue som hun ikke har oppgitt. Det samme gjør hun i Luxembourg, i Norge og også overfor svenske myndigheter. Også dette er en straffbar handling, jf strl §190, hvor hun har benyttet en erklæring som hun vet er blitt utstedt som følge av uriktige opplysninger.

Dette visste TV2 og Mats Ektvedt om da de valgte å spre den troverdige Amelia Riis’ budskap om at alle andre er svindlere og bedragere, og så sitter TV2 i realiteten og intervjuer den verste av dem alle, vel vitende om dette faktum.

Verken TV2 eller Mats Ektvedt spesielt, kan ha noen som helst troverdighet etter dette. Selv etter slike overveldende opplysninger omkring Amelia Riis’ troverdighet, velger TV2 likevel å la henne få spre de aller verste injurier ut til folket. I og med at dette blir gjort med en slik styrke – hva man i psykologiske termer kaller overkill – så kan jeg ikke fri meg fra tanken om at dette maktmisbruket styres av noen langt over hodet på Ektvedt og TV2.

 

Herman J Berge

Luxembourg den 10. mai 2007