About

RettsNorge er en åpen informasjonsarena som har som mål å kaste lys over virkeligeten på alle samfunnsområder, slik at borgerne dermed har (tilgang til) et informert grunnlag når de skal ta stilling til historiske handlinger, den aktuelle situasjon, og når fremtidige handlinger skal vurderes. Du kan bidra til å opprettholde driften ved å donere et beløp du er komfortabel med. Jeg er takknemlig bare du leser. Om du i tillegg kan bidra til driften, vil jeg være dypt takknemlig også for det. Det vil bli satt opp en donasjonsside, men ta gjerne kontakt med meg på herman.berge@rettsnorge.org om du ønsker å bidra. Herman J Berge.