Hvor er pressen?

10 doktoravhandlinger
Spørsmålet er mer enn relevant. Juridisk sett er Riis-saken noe av det verste, men samtidig kanskje noe av det mest spennende - i negativ retning - som har skjedd i norsk rett på lang tid. Den har ingredienser i seg som burde få selv den roligste sørlending til å røre noe på øyelokket. Under et møte med tidligere stortingsrepresentant Johan C Løken, uttalte han at Riis-saken burde kunne avføde minst 10 doktoravhandlinger nede på juridisk fakultet!