Bergenspolitiet anklaget for dokumentmanipulering

Elvebakk-saken

I denne artikkelen skal vi dog holde oss til "Elvebakk-saken" og gjengi privatetterforsker Tore Sandberg’s dokumentasjon på påtalemyndighetens åpenbare rettsstridige manipuleringer av straffesaksdokumenter. Elvebakk-saken har sitt utspring i "Siren-saken": Siren ble drept og murt inne i et kjellergulv i Bergen i 1984. Hun ble under tvilsomme omstendigheter funnet 4 år senere. Morderen skal etter politiets mening være Sirens mann. Dette er det derimot stor tvil om.

Riis saken

Riis-saken

Den 11 september i år starter hovedforhandlingene i Oslo Byrett mellom rederdatteren Amelia Riis, og Staten ved Oslo Skifterett. Amelia Riis, ved hr.adv. Annæus Schjødt, leverte inn stevning mot staten allerede den 28 juni 1978! Det er satt av tre måneder til hovedforhandlingene, og det er advokatfirmaet KPMG Law som skal føre saken for familien Riis.

The Riis Case

The Riis case

At the 11th of September this year, the main hearing between Amelia Riis (daughter of the deceased ship owner Kristoffer Olsen I) and the State of Norway will take place in the City Court of Oslo. Supreme Court Lawyer, Annæus Schjødt, handed in the summons against the State as early as 1978. It is set aside three months for the main hearing. KPMG Law is hired to represent the Riis family.