Vold og mishandling i hjemmet

Time to read
2 minutes
Read so far

Vold og mishandling i hjemmet

Fri, 12/05/2000 - 15:17
Posted in:
0 comments

Materialet er, med tillatelse fra Metro Nashville Policedepartement, USA, innhentet og oversatt fra deres Domestic-Violence-nettside (siden er fjernet, men er blitt erstattet av den siden jeg har linket til).

Stikkord er trusler, maktmisbruk og kontroll

Mange opplever mishandling i hjemmet, uten å komme ut av det. Slikt skal ikke forekomme. Derfor legger RettsNorge nå ut en liste over forskjellige former for og symptomer på mishandling/misbruk, slik at den som det eventuelt måtte gjelde lettere kan få øynene opp for den mishandling denne er utsatt for, og slik få kontroll på problemet, og derved få løst den umulige situasjonen vedkommende lever under.

Misbruk ved bruk av emosjonelle eller følelsesmessige metoder
- Den ene opptrer dominerende for slik å undertrykke den annen
- Får den annen til å føle seg mindreverdig
- Bruker stygge ord
- Får den annen til å tro at den er gal
- "Mind games"
- Nedverdiger den annen
- Får den annen til å føle seg skyldig

Misbruk ved bruk av økonomi
- Hindrer den annen i å få jobb eller å fortsette i jobben
- Får den annen til å spørre om penger
- Gir den annen penger i porsjoner
- Tar den annens penger
- Holder den annen uvitende om ekstra inntekter som den annen har eller som kan oppnås, eller nekter den annen adgang til midlene

Misbruk ved å skremme den annen
- Skremmer den annen gjennom "blikk", bevegelser/gestikulasjoner, eller handling
- Knuser eller ødelegger ting
- Mishandler/misbruker kjæledyr, gjerne den annens kjæledyr
- Viser våpen

Misbruk ved bruk av privilegier
- Behandler den annen som en tjener
- Tar selv alle de viktige valg/avgjørelser
- Handler eller utgir seg for å være herren i slottet
- Er den som avgjør rollene i huset

Misbruk ved bruk av tvang og trusler
- Truer eller setter trusselen ut i livet for å skade/knuse/ruinere/såre/krenke den annen
- Truer med å: forlate den annen, begå selvmord, rapportere den annen til trygde- sosial- eller andre offentlige kontorer
- Truer eller tvinger den annen til å droppe rettssaker
- Tvinger eller truer den annen til å gjøre ulovlige ting

Misbruk ved bruk av barna
- Får den annen til å føle seg skyldig mht barna
- Bruker barna som "budbringere"
- Bruker samværet med barnet til å trakassere den annen
- Truer med å frata den annen barnet - omsorgsretten

Misbruk ved bruk av isolasjon
- Kontrollerer hva den annen gjør
- Kontrollerer hvem den annen treffer
- Kontrollerer hvem den annen snakker med
- Kontrollerer hva den annen leser
- Kontrollerer hvor den annen drar hen
- Begrenser den annens bevegelsesfrihet
- Bruker sjalusi for å rettferdiggjøre sine handlinger

Minimering, fornektelse og å gi den annen skylden
- Bagatelliserer mishandlingen og misbruket
- Bagatelliserer og tar ikke seriøst den annens bekymring mht mishandlingen
- Hevder at mishandlingen aldri har skjedd
- Legger ansvaret for mishandlingen og den mishandlende oppførsel over på den annen. "Det er din feil at jeg har blitt slik!"

Har noe av det følgende noen gang skjedd deg?
· Beskylder din partner alle andre, eller spesielt deg, for hans/hennes feil?
· Hindrer din partner deg i å treffe familien eller venner
· Forbanner din partner deg, latterliggjør, hermer, spotter eller på annen måte nedverdiger deg?
· Tvinger din partner deg til å ha sex, eller tvinger din partner deg til å ha slik sex som får deg til å føle deg ukomfortabel?
· Kuer din partner deg, eller slår, skubber eller sparker han/hun deg?
· Skremmer eller truer din partner deg?
· Har din partner noen gang hindret deg i å forlate hjemmet, å gå i arbeid, eller starte/fortsette din utdannelse?

Dersom du har svart "ja" på noen av disse spørsmålene, er det sannsynlig at du er inne i et forhold hvor mishandling og misbruk forekommer. Du bør da oppsøke nærmeste lensmann eller politimyndighet for derved å få nærmere opplysninger for hvilken hjelp du kan få med hensyn til mekling eller annen støtte, og også for å få garanti for din sikkerhet og dine rettigheter. Landets krisesentre kan også hjelpe deg. I tillegg finnes det også krisetelefoner både for kvinner og menn.

En kan også ta kontakt med "no abuse". Linken til denne nettsiden er brutt, men vi håper å få klarhet i dette.