Rettsvesen og rettspleie

Amelia Riis v Berge - saken avsluttes

Jeg viser til de innslagene som har vært på TV2 nyhetene den senere tid, og ønsker med dette å fortelle at jeg etter en vurdering ensidig avslutter saken og trekker alle krav mot dødsboet etter Einar Riis.

Saken har nå antatt proporsjoner som jeg ikke så følgene av, og jeg skal ærlig innrømme at følelsene nok har tatt av med meg også, da jeg ble anklaget for ikke å være hederlig, og ryddig.

Hemmelig rettergang

Èn reaksjon kan være å la en domstol avgjøre tvisten. Det hele begynner i så fall med at saksøker stevner saksøkte gjennom en stevning til tingretten (vi holder forliksrådet utenfor). Forberedende dommer skal kontrollere hvorvidt de formelle vilkår i stevningen er oppfylt. Når dette er kontrollert og funnet i orden, skal dommeren forkynne stevningen for saksøkte. Saken er nå i gang.

Advokat Knut Ro - saksøkes for milliarder

Først litt om advokaten, Knut Ro
Knut Ro er partner i advokatfirmaet RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA, Oslo. Han er selvsagt medlem i den norske advokatforening. Utover dette er Ro rimelig kjent i media, kjendisadvokaten som han stort sett tituleres, hvor han for det meste opptrer som konkursekspert og ellers som bobestyrer i kjente konkursboer. I tillegg til dette er Ro leder av det statlig oppnevnte Konkursrådet.

Måtte gå fra stilling som sorenskriver - fikk ny jobb som dommer i samme domstol

20.01.2006

Bjørnar Ivarsen
Boks 126
2867 Hov

Til Justisminister Knut Storberget
Oslo

Kopi til:
Justiskomiteen
Politikere
Rettsnorge.no
Media m.fl.

Orientering og forspørsel til Justisministeren om en skandale i Alstahaug Tingrett og i Domstoladministrasjonen.

Sakens faktum:
Det har i lang tid vært en lokalt offentlig kjent hemmelighet at tidligere sorenskriver Svein Staurem i Alstahaug Tingrett ikke hadde de nødvendige kvalifikasjoner for å bestyre sitt embete.

Lovløse norske domstoler

5 måneders umenneskelig venting på en avgjørelse om tilbakeføring av to barn på 4 - 6 år for Linda i Sandnes tingrett. Barnevernsaker skal prioriteres i rettsvesenet, men noen driver heller trenering, og hvem andre enn barnevernet kan ha fordeler av slik uthalingstaktikk? Kan en dommer ha noen fordel av å hale ut tiden, eller hva er det egentlig som forgår i våre domstoler?

Av Noralf Aunan

Ole Lund og hans skjulte nettverk

 

Av Einar Riis
Michelets vei 23 A
1366 Lysaker

I Dagens Næringsliv den 1 september 2003, blir høyesterettsadvokat Ole Lund (BA-HR) spurt hvordan han bruker sitt studienettverk. Lund svarer først at det er litt overdrevet dette med nettverk. Dernest uttaler han at man skal være forsiktig med å utnytte skjulte nettverk, og at skjult inhabilitet er mye farligere enn den åpne.