Rettsvesen og rettspleie

Barn som fjernes fra foreldre av politi og barnevern

To av sakene var barnefordelings-saker. I det ene tilfellet ville én av to brødre etter en ferie hos faren Per Kristensen på Halsnøy på Vestlandet i Norge ikke dra tilbake til morens bosted i Danmark. Han nektet plent, og ble hentet med makt av politiet pluss en som visstnok var helsesøster som skulle ivareta hensynet til barnet.

Saken står beskrevet på nett-stedet Rettsnorge, adresser:

Dom har falt i Kristensen - saken

Den danske statsborgeren som ba barnevernet i Kvinnherad om å bistå i den straffbare handlingen som det er å bortføre barn fra Norge, går fri. Ingen norske myndigheter ønsket å bistå i å gjenopprette den lovlige situasjonen som nå var forrykket. Når Kristensen som en siste utvei tar saken i egne hender, griper straks alle norske myndigheter inn og krever å få sperret Kristensen inne for den gjenopprettende handling.