Rettsvesen og rettspleie

Far tiltalt - mor og barnevernet slipper unna

En barnefordelingssak
Siktelsen og hele historien er noe nær fantastisk. Det hele har sitt utgangspunkt i en barnefordelingssak (altså ikke en barnevernsak) hvor barnevernet helt på egen hånd har bistått en utlending med i den dypeste hemmelighet å røve to norske statsborgere ut av Norge. Den kommunale bistanden har vært både av planmessig art, så vel som økonomisk og fysisk. Mor til barna er av dansk opprinnelse.

Maktmisbruk gjennom pressen

Maktstilling og argumentasjonsverdi
Mennesker med makt - som blir kritisert - misbruker sin posisjon ved å avfeie kritikk med ikke-konstruktive anklager. Metoden blir ofte brukt, og antakelig gjør den stor skade ved at menigmann virkelig tror på en maktsterk persons uttalelser. Argumentasjonsverdien i en uttalelse blir av menigmann mange ganger bestemt av maktpersonens stilling, og ikke av hans evt faglige kvalitet.

"Svart flekk på fru Justitias kappe"

Tung materie
Fire dommere - en i reserve - har sittet i Oslo byretts sal nr 427 siden 12 september og hørt på et seks uker langt innledningsforedrag, fire uker med vitneavhør og to uker med avsluttende prosedyre. Det har vært en tung materie å sette seg inn i for dommerne, hvor meget kompliserte fiktive avtaler, antedateringer av kontrakter, stråselskapers funksjon i utlandet, og metoder for uttapping av penger til skatteparadiser, har vært meget omtalte temaer.

Pressen - advokatens siste rettsmiddel

Kan det ha noe for seg å stille spørsmålet; går advokaten til pressen først når han ser at han har tapt? Og hva er grunnen til at han går til pressen? Kan det hende at han har gjort en dårlig jobb? Hadde han ikke satt av tid nok til saken? Kan det være at advokaten hadde tatt på seg for mange saker, slik at den aktuelle saken ville komme til å lide under hans prioriteringer? Eller var advokaten ikke godt nok kjent på det aktuelle rettsområdet?