Rettsvesen og rettspleie

Selvstendig domstol?

RettsNorge tillater seg å stille nedenfornevnte spørsmål til ansvarlig myndighet: Akter man å gjøre noe med problemet? Skal man nå ta og se på dommerstandens forbindelser og nettverk som eksisterer i det skjulte? Hvordan kan det ha seg at et søksmål mot Oslo Skifterett, ved staten, har ligget hos byretten i over 20 år, uten at saken er berammet?

Justismord i Oslo Skifterett?

Kristoffer kan ikke begrunne kravet, siden kravet ikke har oppstått. Både skifterettsjustitiarius Frøstrup og Kristoffer's advokat, Haakon Stang Lund, beskriver og diskuterer saken som om kravet har oppstått. De diskuterer enn videre om når man kan si at kravet har forfalt. Men skal et krav ha forfalt, så må det først ha oppstått, noe både retten og Stang Lund helt sanseløst har glemt. Det finnes ikke noe krav, hvordan i all verden kan det da ha forfalt?