Presse og media

Zero-systemet kjemper mot tiden

En eller annen fra dette lovløse miljøet har til nå betalt eller på annen måte gjort opp for omkring ti helsider i Finansavisen (jeg konkluderer med dette av den enkle grunn at ingen journalist eller eier av en avis med vettet i behold ville ha trykket noen av disse artiklene, dvs: det finnes ikke noe journalistfaglig grunnlag for å trykke kampanjen, til tross for at Hegnar har hyret inn en SKUP-vinner til oppdraget.

Zero-systemet i aksjon?

Den 4. januar 2009 sendte jeg på ny to brev til Finansminister Kristin Halvorsen hvor jeg tok opp våre avsløringer mht Viking Bank, samt at vi hadde indikasjoner på at midler fra denne ulovlige formuen i Sveits har blitt fordelt mellom ”arvingene” uten beskatning, og kan ha blitt brukt til politisk arbeid, kjøp av eiendommer m.v.

Arbeiderpartiregjeringen og SV-finansminister med konto i Sveits?

Finansavisen kontrolleres av Trygve Hegnar mens Dagens Næringsliv kontrolleres av Fred. Olsen. Jeg antar at denne ”oppmerksomheten” fra Hegnar og Fred. Olsen skyldes mitt arbeid med å avdekke krigsseilernes rettigheter i Nortraship-formuen, misbruket av disse midlene og ikke minst misbrukerne, et arbeid jeg har blitt involvert i som følge av administreringen av ”Einar Riis” Johannessens dødsbo.

Arbeiderpartiet - TV2 og Regjeringskartellet

Teige: ”Det vi alle er opptatt av nå er; Kva skjer med Manuela Ramin-Osmundsen? I løpet av kvelden vil vi få svaret på det. Det er varsla ein pressekonferanse klokka kvart over sju med statsministeren og statsråden. Vi har akkurat fått beskjed om at den er litt forseinka, men vi kjem tilbake frå regjeringskvartalet så snart vi har nåko derifrå å melde, også i denne Tabloid-sendinga.”

Seks års fengsel for Odd Einar Dørum?

Det er ”mektige” folk uten skrupler jeg kjemper mot.

I forbindelse med den offentlige eller semioffentlige sverte-, hat- og torturkampanjen som er iverksatt mot meg, intervjuet TV2’s stjernereporter, Mats Ektvedt, tidligere justisminister Odd Einar Dørum Venstre og En Verden[1] i mai 2007 om hans og min rolle i den såkalte Riis-saken.

Pressens stilling i samfunnet 1850 – 2007

Hva er pressens stilling i samfunnet, og hvor stor makt har pressen? En av de største og mest anerkjente journalister mot slutten av 1800-tallet, Managing Editor i New York Times, John Swinton, uttalte følgende i en skåltale under en bankett til ære for ham:

“There is no such thing, at this date of the world's history, in America, as an independent press. You know it and I know it.

Ny TV-kanal på Internet

Rikskanalen er en nystartet Internet-TV-kanal, og er ment å være et alternativ til mainstream media, og den politisk korrekte journalistikk.

Rikskanalen tar Vær Varsom Plakaten på alvor, og arbeider for å avdekke maktovergrep og korrupsjon på alle områder i samfunnslivet, også der hvor media er involvert enten alene eller i et samrøre mellom stat og næringsliv.

Advokat - "med rett til å drepe"

Etter at man har lest denne historien om advokat Ole Kristian Aabø-Evensen vil jeg bli overrasket om det skulle finnes et eneste menneske som ikke vil være enig i at han burde ha blitt fratatt sin advokatbevilling for alltid, og dernest blitt dømt og straffet for sin kriminelle virksomhet. Det gjenstår nå å se hvorvidt en slik realistisk spådom likevel vil bli gjort til skamme av det særdeles uheldige rettslige system i Norge.

Kampen for Tore Nuland

Gro Anette – Ektvedts venninne, som i en e-mail til meg omtales som ”kilde” – er en tidligere kollega av advokat Ole Kristian Aabø-Evensen (begge jobbet i flere år i KPMG), som er den advokaten som gikk til Mats Ektvedt med sine fantastiske løgner i Riis-saken, og som endte opp som hovedoppslag i TV2 Nyhetene 8, 9, og 13 mai 2007, etter å ha lurt Oslo byfogdembete til i all hemmelighet å avsi en arrestkjennelse mot meg, som så kunne brukes mot meg i alle fremtidige TV-innslag, selv om kjennelsen ikke er rettskraftig, ja, ikke engang lovlig forkynt for meg.

Amelia Riis til full krig mot Herman J Berge

Familien Riis til kamp mot deres mangeårige venn og hjelper

 

Begynnelsen
Siden RettsNorge.no ble etablert i 1997 som følge av mitt engasjement i Riis-saken, sett i lys av den rettsløshet jeg opplever i Norge i dag, føler jeg at jeg ikke kan gjøre annet enn å tale min sak gjennom mine egne nettsider. Leserne må selvsagt ha dette i minnet når artikkelen leses.