September 2005

Lovløse norske domstoler

5 måneders umenneskelig venting på en avgjørelse om tilbakeføring av to barn på 4 - 6 år for Linda i Sandnes tingrett. Barnevernsaker skal prioriteres i rettsvesenet, men noen driver heller trenering, og hvem andre enn barnevernet kan ha fordeler av slik uthalingstaktikk? Kan en dommer ha noen fordel av å hale ut tiden, eller hva er det egentlig som forgår i våre domstoler?

Av Noralf Aunan

Ole Lund og hans skjulte nettverk

 

Av Einar Riis
Michelets vei 23 A
1366 Lysaker

I Dagens Næringsliv den 1 september 2003, blir høyesterettsadvokat Ole Lund (BA-HR) spurt hvordan han bruker sitt studienettverk. Lund svarer først at det er litt overdrevet dette med nettverk. Dernest uttaler han at man skal være forsiktig med å utnytte skjulte nettverk, og at skjult inhabilitet er mye farligere enn den åpne.

Hvem vokter vokterne?

 

I andre sammenhenger er det slik at borgernes rettigheter er blitt stadig sterkere. Den såkalte ”sykejournaldommen” fra 1977 innebar ikke bare at borgerne fikk innblikk i egen sykejournal uten å måtte gå til sak mot sykehuset, men utgjør også en del av et større bilde hvor borgerne (evt. Stortinget og for eksempel Sivilombudsmannen på vegne av borgerne) har krevd og har fått stadig større innsikt både i forvaltningen og i private forhold. Det siste illustreres bl.a.