March 2006

Advokat Knut Ro - saksøkes for milliarder

Først litt om advokaten, Knut Ro
Knut Ro er partner i advokatfirmaet RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA, Oslo. Han er selvsagt medlem i den norske advokatforening. Utover dette er Ro rimelig kjent i media, kjendisadvokaten som han stort sett tituleres, hvor han for det meste opptrer som konkursekspert og ellers som bobestyrer i kjente konkursboer. I tillegg til dette er Ro leder av det statlig oppnevnte Konkursrådet.