February 2001

Amelia Riis vs Den norske stat

Rederdatteren Amelia Riis (70) gikk i 1978 til søksmål mot Oslo skifterett. Bakgrunnen for saken var at Amelia og ektemannen Einar Riis mente at skifteretten, og dermed Staten, var ansvarlige for at arven etter Amelias far, rederen Kristoffer Olsen, gikk tapt. Nå har altså Oslo byrett dømt Justisdepartementet til å betale henne 10 millioner kroner i erstatning. Med tillegg for renter blir beløpet på 43 millioner kroner. Dommen :