May 2001

Barneombudet, "likeverdig foreldreskap" og "barnets beste"

Denne diskusjonspartner velger imidlertid en noe anderledes vinkling på diskusjonen enn Barneombudet, og kan forøvrig opplyse at han ikke har til rådighet i sitt privatbudsjett utgifter til PR-byrå eller såkalt "samfunnskontakt".  Om jeg hadde hatt midler til finansiering av fordyrende mellomledd, er det heller ikke sikkert jeg ville benyttet meg av en "ekspertise" som ikke evner å kritisk etterprøve det produkt som skal selges.