Zero-systemet i aksjon?

Time to read
2 minutes
Read so far

Zero-systemet i aksjon?

Mon, 05/01/2009 - 20:30
Posted in:
0 comments

Den 3. desember 2008 skrev jeg til finansminister Kristin Halvorsen hvor jeg informerte henne om våre resultater fra undersøkelser som har avdekket redernes skjulte formuer i ”Viking Bank”, samt misbruk av midlene. Umiddelbart etter at Finansministeren eller hennes kontor mottok faksen, har en eller annen utro person hos Finansministeren iverksatt tiltak gjennom instruksjoner til Finansavisen (Trygve Hegnar). Finansavisen iverksatte oppdraget allerede 4. desember 2008.

Den 4. januar 2009 sendte jeg på ny to brev til Finansminister Kristin Halvorsen hvor jeg tok opp våre avsløringer mht Viking Bank, samt at vi hadde indikasjoner på at midler fra denne ulovlige formuen i Sveits har blitt fordelt mellom ”arvingene” uten beskatning, og kan ha blitt brukt til politisk arbeid, kjøp av eiendommer m.v. Jeg la samtidig ut en artikkel på vårt nettsted hvor jeg linket til disse to brevene og hvor jeg i artikkelen bl.a. uttalte følgende:

”I 2007 og 2008 har jeg avdekket at det eksisterer en indre krets mennesker (som regel skipsrederarvinger og utvalgte personer med tilknytning til Kongens hemmelige tjenester, deriblant Zero-systemet) som har fått status som Adel i Norge.”

8 timer etter at artikkelen ble lagt ut, kl 11.12 den 5. januar 2008, ble hele nettstedet som jeg hadde linket til (Zero-systemet, www.maritimt.net) lagt ned og slettet fra Internet. Nettstedet – som synes å ha blitt drevet av John Peder Staubo – har vært operativt i nær ti år før det i dag altså ble slettet.

18.02.2009 – Oppdatering: Etter over en måneds fravær har Zero-sidene blitt gjenopprettet, dette etter at noen åpenbart har funnet ut at det fremsto som litt for påfallende at sidene ble lagt ned og slettet i sin helhet bare timer etter at vår artikkel ble publisert.

Jeg nevner i denne forbindelse at fire dager før Finansavisen trykket sin første artikkel i denne clandestine operasjonen, ble artikkelen om Einar Riis på www.wikipedia.org også slettet. Det ble opplyst som årsak til slettingen at Einar Riis ikke eksisterte som person.

18.02.2009 – Oppdatering: Sidene på Wikipedia om Einar Riis har fått nytt liv. Den nye artikkelen som familien Riis står ansvarlig for, fremstår nå som en privat eder-og-galle-side i deres kamp for å skjule sin historie. Artikkelen om Einar starter slik: ” As a child, before World War II, Riis was opposed to Nazism to the point of skipping school to avoid being taught by an openly Nazi teacher”. Dette er en bed-time-story som Einar har fortalt til Kenneth Patrizio Riis i hans ungdom og som Kenneth åpenbart har trodd så mye på at han har funnet ut at det passer godt i en artikkel på Wikipedia. At Wikipedia først slår fast at Einar Riis aldri har eksistert (hvilket var grunnen for at den første objektive artikkelen om Einar Riis ble fjernet fra Wikipedia fire dager før Trygve Hegnar iverksatte operasjon-Berge) for så å la publisere en tåpelig uttalelse som ikke engang lar seg etterprøve, forteller litt om seriøsiteten til Wikipedia, og ikke minst; om hvem som står bak innholdet.

I en kommentar på denne siden (siden er fjernet: http://www.webpronews.com/topnews/2008/05/05/wikipedia-sued-for-libel), kan man lese at universiteter i land som Storbritannia, Australia, Canada og New Zealand har forbudt bruken av Wikipedia som forskningskilde. Som det står i en kommentar på den nevnte siden: ”Any nut case can edit and falsify content…” og akkurat det passer jo bra i denne sammenheng hvor nettopp dette har skjedd. Det finnes ikke en sjel i verden som kan stoppe slike mennesker, med mindre det blir reist et injuriesøksmål som en gang for alle stopper virksomheten både til den som betaler og den som publiserer.

Einar Riis var SOE-agent og vår etterforskning omkring Einars identitet kan bare bekrefte at det fulle navn; Einar Riis, er et fiktivt navn. Se brev til biskop Kvarme av 31. desember 2008 samt brev til H.M.K. av 31. januar 2008. Like fullt er det alvorlig at artikkelen ble slettet, på det tidspunkt og i forbindelse med den operasjonen som var iverksatt.

Som følge av denne nye reaksjonen fra Zero-systemet, som bekrefter at Zero-organisasjonen virkelige er aktiv, har jeg igjen tatt kontakt med H.M.K. med krav om forklaring og tiltak. Les brevet her.

Se for innledende informasjon om Zero-systemet her.

 

Herman J Berge

Luxembourg