June 2006

Hemmelig rettergang

Èn reaksjon kan være å la en domstol avgjøre tvisten. Det hele begynner i så fall med at saksøker stevner saksøkte gjennom en stevning til tingretten (vi holder forliksrådet utenfor). Forberedende dommer skal kontrollere hvorvidt de formelle vilkår i stevningen er oppfylt. Når dette er kontrollert og funnet i orden, skal dommeren forkynne stevningen for saksøkte. Saken er nå i gang.

Einar Riis-Johannessen er død

Jeg har kjent Einar i over 9 år nå, og jeg vil aldri glemme første gangen jeg snakket med ham. Hvilke konsekvenser samtalen skulle få for meg.

Samtalen ble starten i en prosess som skulle gi meg innsikt i maktmisbruket og råten i det norske rettsvesen, og som fikk meg til å innse at Norge i realiteten ikke styres etter demokratiske prinsipper. Historien omkring mitt første møte med Einar fortjener derfor en plass i denne nekrolog.