Selvstendig domstol?

RettsNorge tillater seg å stille nedenfornevnte spørsmål til ansvarlig myndighet: Akter man å gjøre noe med problemet? Skal man nå ta og se på dommerstandens forbindelser og nettverk som eksisterer i det skjulte? Hvordan kan det ha seg at et søksmål mot Oslo Skifterett, ved staten, har ligget hos byretten i over 20 år, uten at saken er berammet?