• Folket Direkte Screenshot

Direktedemokrati – er det veien å gå?

Time to read
2 minutes
Read so far

Direktedemokrati – er det veien å gå?

Fri, 06/08/2021 - 17:28
Posted in:
0 comments

Gjennom et facebookinnlegg ble jeg oppmerksom på Folket Direkte, og forslag til ny Grunnlov.

Det er bra at initiativtakerne pirker borti problemet (hvem styrer landet og hvordan bør det styres?), men jeg synes det er å strekke det litt langt når det fastslås som et postulat at ingen andre enn initiativtakerne har sagt et ord om den demokratiske svindel. Jeg har i over 20 år predikert at vi ikke har noe fungerende demokrati og at den demokratiske ordning/idé blir misbrukt av de som virkelig kontrollerer det hele. Les gjerne mine artikler som berører problemet: "Kongen og hans menn"; "Kongeriket Norge fritt selvstendig folkestyrt eller?"; "Journalister - Maktens sprellemenn"; og "Regjeringen utsteder falske og ugyldige embetsbrev".

Dersom dere leser dere litt inn på hva et demokrati faktisk er for noe (her kreves det litt lesing), vil dere også forstå at dette ikke er et godt fundament for et holdbart statsstyre, uansett dets form. Partier må - slik forslaget til ny Grunnlov bestemmer - bort, men det må også politikken (som grunnlovsforslaget ikke berører, men tvert imot synes å akseptere) først da kan vi snakke om en fredelig og rasjonell ferd mot fremtiden.

Et lite sidespor: Norge ble endret fra å være et valgrike til et arverike midt under dansketid. Dette er viktig å være klar over. Fra det tidspunkt valgriket ble endret til et arverike, kan man ikke lenger snakke om et fritt folk. Grunnloven av 1814 endret ikke på dette. Grunnloven § 1 må altså endres før vi kan snakke om et fritt folk underlagt et demokratisk styre.

Jeg er som allerede indikert helt enig med intitiativtakerne at partier må bort (det har jeg da også nevnt for én av dem da vi samtalet for mange år siden omkring demokratiet og problematikken rundt enkelte deler av statsstyret), men at et kongedømme (bygget opp som et valgrike) ikke er forenelig med folkestyre, er jeg ikke enig i. Et folk kan meget vel lykkes med å la seg styre av en konge som kan avsettes.

Uansett. Et folk kan ikke styres basert på demokratiske prinsipper, eller sagt på en annen måte: Demokratiske prinsipper forhindrer et folk fra å leve i fred og harmoni, og åpner døren på vidt gap for manipulasjon og misbruk. Denne dør har stått vidåpen siden den ulykksalige fødsel av demokratiet. En fortsettelse av et demokrati i ny form, vil være å fortsette elendet. Mange hundre års erfaring med utpining, maktmisbruk, korruopsjon, krig, og annet elende bekrefter dette.

Enkeltmennesket kan ikke overlate sin fremtid i hendene på massenes til enhver tid skiftende ideer og standpunkt, og vi må unngå å tvinge forpliktelser og rettigheter på de 49% som ikke ønsker det. Det motsatte - en stimulering og fortsettelse av kollektivismen - er en resept på uro inn i evigheten, og verre vil det bare bli dersom folket mister interessen eller blir så lei av alle folkeavstemninger og temaer/saker det skal stemmes over, at valgdeltakelsen eksempelvis synker til 20-30%. Hva da? Kan man da si at vi lever i et demokrati hvor 20-30% bestemmer over de andre? Ja, jo, men hvem er det da som egentlig styrer? Og ikke minst; har man da lykkes med demokratiet?

Vi må finne frem til et styresett som ivaretar alles interesser på beste måte, og samtidig forhindrer at alle til enhver tid skal holde i rattet. Demokrati i hvilken som helst form er nok ikke rette veien å gå, noe vi som sagt har "god" erfaring med. Én institusjon har klart det i mange tusen år; familien. Og hva med folkets kunnskap? Bør man ikke ha et minimum av kunnskap før man kan ta et informert valg? Er det veldig lurt å la folket bestemme om det skal bygges natur- og miljøvennlige atomkraftverk i Norge, når 99% av folket ikke har den minste idé om hva et atomkraftverk faktisk er for noe, hvordan det virker, og risiko ved å drive det?

Gode idéer kan havne i søppelbøtta som følge av manglende kunnskap hos velgerne/folket, like mye som dårlige idéer kan fremmes og danne grunnlag for stor ulykke.

Endring av statstyret til direktedemokrati, vil føre til at folket i langt større grad enn i dag vil bli utsatt for manipulering, for de mektige vil bare snu sitt fokus bort fra regjeringen og mot folket. Folkeavstemmingsprosessen vil bli korrumpert, og den løser uansett ikke problemet vi alltid vil stå overfor i et demokrati; hva med mindretallet, de 49,9% som stemmer nei?, og så har vi det gående inn i evigheten.

 

Herman J Berge, i eksil

Internal banner image(s)
Slideshow image