Terra-saken En ny rettsskandale

Jeg tar ingen side her, men jeg ser hva som har skjedd, og det jeg ser må jeg få lov å kommentere.

Domstolene var – jeg sier var – ment å være et vern for enkeltmennesket mot overgrep fra det offentlige og allmennheten. Dette er ikke noe jeg har funnet på. I dette rom var det meningen at begge parter, under den samme lov, med de samme våpen, skulle få lov å angripe og forsvare. Ikke nå lenger.

Hvor ble det av Knut Anders Opstads rettssikkerhet? Han ble utsatt for nesten det samme som meg.

Luxembourg 10. desember 2007

I dag ser jeg jo det hele i et annet lys, hvor det blir mer og mer klart at Aabø-Evensen nok hadde en avtale bak ryggen på ekteparet om at saken skulle løses med ett eller annet beløp, og så skjærer det hele seg som følge av at Aabø-Evensen ikke har kontroll over Einar, og hva han vil. Mange ganger da Aabø-Evensen hentet meg på Hasle for å dra til Riis, spurte han meg i bilen, opp igjen og opp igjen: Hva tror du Einar vil gjøre? Vil han anke eller ikke? Han var altså helt ifra seg, som om han hadde inngått en avtale bakenfor, som han bare måtte holde, ellers ville det gå ut over ham selv.