Dommere i Norge

Jeg kommer til å benytte meg av historier fra egne opplevelser, men jeg tar gjerne imot lesernes historier også.

Før jeg beveger meg inn på første dommer, skal jeg si litt mer generelt om dommerhandlinger og reaksjoner på disse.

Dommerne i de sakene jeg skal beskrive har gjort sitt ytterste for å hindra at jeg skal få en rettferdig rettergang. Når en dommer mot bedre viten – dvs; bevisst – søker å hindre at en part skal få en rettferdig rettergang, noe jeg opplever daglig, er dette en straffbar handling, jf straffeloven §110.

Rettsvold

Rettsvold - et ukjent begrep i norsk retts- og samfunnsliv - men ikke et ukjent overgrep

Vold og dets motstand i samfunnet

Disse begrepene har dukket opp i vårt språk etter hvert som den enkelte borger har fått øynene opp for egne rettigheter, og søker sammen med andre likesinnede og etter hvert når allmennheten med sitt budskap.