Makt, korrumpering og degenerasjon

Advokat - "med rett til å drepe"

Etter at man har lest denne historien om advokat Ole Kristian Aabø-Evensen vil jeg bli overrasket om det skulle finnes et eneste menneske som ikke vil være enig i at han burde ha blitt fratatt sin advokatbevilling for alltid, og dernest blitt dømt og straffet for sin kriminelle virksomhet. Det gjenstår nå å se hvorvidt en slik realistisk spådom likevel vil bli gjort til skamme av det særdeles uheldige rettslige system i Norge.

Kampen for Tore Nuland

Gro Anette – Ektvedts venninne, som i en e-mail til meg omtales som ”kilde” – er en tidligere kollega av advokat Ole Kristian Aabø-Evensen (begge jobbet i flere år i KPMG), som er den advokaten som gikk til Mats Ektvedt med sine fantastiske løgner i Riis-saken, og som endte opp som hovedoppslag i TV2 Nyhetene 8, 9, og 13 mai 2007, etter å ha lurt Oslo byfogdembete til i all hemmelighet å avsi en arrestkjennelse mot meg, som så kunne brukes mot meg i alle fremtidige TV-innslag, selv om kjennelsen ikke er rettskraftig, ja, ikke engang lovlig forkynt for meg.

Amelia Riis til full krig mot Herman J Berge

Familien Riis til kamp mot deres mangeårige venn og hjelper

 

Begynnelsen
Siden RettsNorge.no ble etablert i 1997 som følge av mitt engasjement i Riis-saken, sett i lys av den rettsløshet jeg opplever i Norge i dag, føler jeg at jeg ikke kan gjøre annet enn å tale min sak gjennom mine egne nettsider. Leserne må selvsagt ha dette i minnet når artikkelen leses.

Bergenspolitiet anklaget for dokumentmanipulering

Elvebakk-saken

I denne artikkelen skal vi dog holde oss til "Elvebakk-saken" og gjengi privatetterforsker Tore Sandberg’s dokumentasjon på påtalemyndighetens åpenbare rettsstridige manipuleringer av straffesaksdokumenter. Elvebakk-saken har sitt utspring i "Siren-saken": Siren ble drept og murt inne i et kjellergulv i Bergen i 1984. Hun ble under tvilsomme omstendigheter funnet 4 år senere. Morderen skal etter politiets mening være Sirens mann. Dette er det derimot stor tvil om.

Makt og forakt - hånd i hånd

 

Hva har regjeringsadvokaten, DnB, Norges Bank, Rederiene Olsen & Ugelstad og Hilmar Reksten, høyesterettsadvokatene Ole Lund, Christian Haneborg og Tore S. Engelschiøn, Mantrust, domstolene, byrettsjustitiarius Nils B. Hole, Høyesterettsdommer Gunnar Aasland og prof. Emer. Sjur Brækhus og flere med disse til felles? Jo, de har alle på en eller annen måte hatt en finger med i norgeshistoriens største tyveri. Et tyveri så nøye planlagt og med så mange mennesker involvert at man regnet med at ingen ville tro det.