Om Herman J Berge

Time to read
3 minutes
Read so far

Om Herman J Berge

Wed, 29/02/2012 - 15:35
Posted in:
0 comments

En rekke nye lesere lurer på hvem jeg er. Nedenfor kan dere ta del i noe av min historie

fra tiden mens jeg studerte juss og samtidig engasjerte meg for den såkalte Riis-familien, hvor jeg fremskaffet fri rettshjelp for omtrent kr. 4 millioner til denne familien, dette etter møter med Kåre Willoch (fylkesmann), og Jan Gotaas (justisdept, han som liksom falt ut av 7’ende etasje i Høyblokka og endte sitt liv på kantinetaket), slik at familien deretter kunne engasjere advokat,

fra tiden hvor jeg i måneder satt i forskjellige statlige arkiver (Finansdepartementet, Handelsdepartementet, Stortinget, Norges Bank m.v.) og samlet og ordnet dokumenter til ”den store rettssaken” som gikk over tre måneder i Oslo tingrett høsten 2000, og hvor jeg ordnet med møter og møtte eliten, representanter for eliten (og andre) i Norge (Johan C. Løken, Erling Folkvord, Rolf Sæther, Carl I Hagen, Martin Kolberg, Tore Jørgen Hanisch, Kåre Willoch, Edvard Grimstad, Odd Einar Dørum, Siv Jensen, Bjørn Hernæs, Hans J Røsjorde, Vidar Kleppe, Sigbjørn Johnsen, Anders Talleraas, Per Olaf Lundteigen, Hans Brattestå, Harald Arnkværn, Haakon Nygaard, Svein Ludvigsen, og Kristin Krohn Devold, for å nevne noen),

fra tiden hvor jeg engasjerte pressen (Geir Imset, Kåre Valebrokk, Jon Gangdal, Bjørn Olav Jahr, Geir Salvesen, Alf R. Jacobsen, Mats Ektvedt, Ebbe Ording, og Halldor Hustadnes, for å nevne noen) til å interessere seg for saken igjen,

til jeg og mange bak meg endelig fikk løst Riis-saken (5. juni 2003) og gjennom en forliksavtale fikk staten og Amelia og Einar Riis til å bli enige om norgeshistoriens største enkeltutbetaling til en privatperson,

til tiden frem til Einar Riis Johannessens død (hvis forhistorie og årsak fremdeles er innhyllet i en tykk tåke av uvilje til å avdekke sannheten), og endelig,

til tiden etter Riis-Johannessens død, da alt det jeg hadde gjort for denne familien med ett var blitt nullet ut av media, Stoltenbergs nikkedukker og domstolene. Plutselig hadde jeg aldri jobbet for familien Riis-Johannessen, og de fleste som ikke kjenner forhistorien trodde (og tror) selvsagt på dette.

God lesing,

 

Artikler

1997

270897 Juristforeningen i hardt vær – Stubberud Universitas

 

1998

310198 En Norsk redertragedie – Imset Dagens Næringsliv

310198 En Norsk redertragedie – Imset Dagens Næringsliv II

 

2000

311000 Sier Riis er motarbeidet – Hustadnes Dagens Næringsliv

181100 Rett skal være rett – Tjersland Dagsavisen

 

2001

020301 Kjempet i 22 år vant 43 mill – Hustadnes Dagens Næringsliv

020301 Slo staten etter 23 år – VG

020301 Verdensrekord i søksmål 43 mill til Amelia – Nielsen Dagbladet

030301 Kjendisadvokat Ole Lund vitnet i retten Ble ikke trodd – Moe Dagbladet

030301 Ris til Ole Lund – Hustadnes Dagens Næringsliv

070301 Studenthelt i rettsskandale – Tjersland Universitas

020401 Kan tape millioner – Hustadnes Dagens Næringsliv

311001 30 års kamp Alene mot advokatene – Knudsen Osloposten

 

2002

040202 Kritisk til toppjurister Ble nektet sensur – Fossum NTB Aftenposten

040202 Nektes sensur etter kritikk av toppjurister – Kvadsheim Dagbladet

070202 Jusproffer krangler om studentoppgave – Fossum NTB Aftenposten

070202 Sensurkrangel rammer millionsøksmål mot staten – Salvesen Sæther Aftenposten

100202 Rettferdigheten må skje fyldest – Valbrokk Aftenposten

120202 Alene mot eliten – Hustadnes Dagens Næringsliv

120202 Debatt Rettferdigheten må skje fyldest – Dekanus Kaasen Aftenposten

130202 En Cover up – Hustadnes Dagens Næringsliv

130202 Må hindre justismord – Salvesen Aftenposten

140202 Dokument 8 forslag fra FRP – Hagen FRP

140202 Glad for utsettelse – Salvesen Aftenposten

140202 Justisministeren vurderer Riis-saken – Borud Aftenposten

140202 Ofra 27 år på strid om millionarv – Røssum BT

140202 Sirkus i Gulating – Klokeide Dagens Næringsliv

150202 Dørum vil ha forlik med Riis – Salvesen Aftenposten

150202 Nekter å forhandle – Klokeide Dagens Næringsliv

150202 Professor tar Riis-saken – Stangeland Finansavisen

150202 Riis krev fem milliardar i erstatning – Røssum BT

160202 Forlik med Riis – Leder Aftenposten

160202 Reiser habilitetstvil mot Reksten-advokat – Klokeide Dagens Næringsliv

200202 Sensur og rettsvitenskap – Berge Aftenposten

250202 Riis krever Lund tiltalt – Klokeide Dagens Næringsliv

090302 Amelia Riis kan få rekorderstatning – VG NTB

090302 Rekorderstatning til rederarving Riis – Hyvang VG

090302 Staten trekker Riis-saken – Aftenposten

110402 Dørum gir ikke Riis utsatt forliksfrist – NTB

130402 Rekorderstatning ingen lettelse – Salvesen Aftenposten

130402 Skuffet over Dørum – Frydenlund VG

200402 Den Fabel-Aktige Amelia – Baglo Dagsavisen

120802 Ber Joly etterforske Dørum – Landsend Dagbladet

130802 Kan ikke hjelpe Riis – Tangnes Dagbladet

141002 Det som driver oss er bitterhet og hevnlyst – Hagen Dagbladet

 

2003

050603 Forlik Staten – Riis

150903 Slår tilbake etter 30 år – Hustadnes Dagens Næringsliv

 

2004

300404 Fikk 55 mill stevner advokaten – Hustadnes Dagens Næringsliv

050504 Riis-saken og advokathonorarer – Berge Dagens Næringsliv

181104 Dommer halverte advokatsalær – Hustadnes Dagens Næringsliv

2004/8 Djevelens advokat – B. O, Jahr Kapital

 

2005

171205 Rettsrefseren – Kvalvik Fredrikstad Blad

 

2006

000206 Intervju Herman Berge – Magasinet nr 2 2006

221206 Rederdatter dropper søksmål mot advokat – NTB

-----

Mange av dere lesere hviler deres oppfatning om meg på et mediabilde som er blitt skapt etter at Einar Riis Johannessen ble drept i Sverige i mai 2006. De få medieoppslagene som TV2 og Trygve Hegnar publiserte i 2007-2009 er i all hovedsak bygget på Ole Kristian Aabø-Evensens særdeles spesielle oppfatning av seg selv.

Jeg har ingen ønsker å gjenpublisere dette fabrikkerte bildet som denne gjengen har skapt. De som ønsker å la seg bevege av TV2 og Hegnar kan gjøre det ved å Google Amelia Riis, og lese hva hun med Ole Kristian Aabø-Evensens klamme påholdne hånd mener om meg og mitt arbeid. Enkelte av mine reaksjoner på dette finner dere ved å lese følgende artikler:

09.01.2009: Hvem lurer Hvem? I

11.01.2009: Hvem lurer Hvem? II

13.01.2009: Hvem lurer Hvem? III

18.01.2009: Økokrim bør gripe inn

12.02.2009: Fattig-Riis

13.02.2009: Manipulatoren Riis

25.02.2009: Troverdighet – Amelia Riis opptrer med falsk navn

26.02.2009: Nils Sandum – Einars mann i Roma

16.03.2009: Arms Trafficking – The business and its participants – the Bout-Tokoph-Sangue-Riis-connection

23.03.2009: Arms dealers – The Riis-family – an introduction

24.03.2009: Amelia Riis – one of the greatest impostors?

26.03.2009: Riis – Arms dealers and money makers

27.03.2009: Norwegian lawyer under investigation for serious crimes

 

Herman J Berge
Luxembourg