September 1997

Copyright

RettsNorges rettigheter

All utgivelse av materiale i RettsNorges publikasjoner skal skje i henhold til RettsNorges generelle vilkår og rettigheter til materiale. Med stoff menes både tekst, bilder, tegninger og illustrasjoner som er lagret på eller som har blitt videresendt fra RettsNorges serverer.

About

RettsNorge er en åpen informasjonsarena som har som mål å kaste lys over virkeligeten på alle samfunnsområder, slik at borgerne dermed har (tilgang til) et informert grunnlag når de skal ta stilling til historiske handlinger, den aktuelle situasjon, og når fremtidige handlinger skal vurderes. Du kan bidra til å opprettholde driften ved å donere et beløp du er komfortabel med. Jeg er takknemlig bare du leser. Om du i tillegg kan bidra til driften, vil jeg være dypt takknemlig også for det.