Arbeiderpartiregjeringen og SV-finansminister med konto i Sveits?

Time to read
4 minutes
Read so far

Arbeiderpartiregjeringen og SV-finansminister med konto i Sveits?

Sun, 04/01/2009 - 19:47
Posted in:
0 comments

Jeg er blitt dedikert førstesiden i Finansavisens siste utgave av 2008, samt spalteplass i de første utgavene av 2009 i både Finansavisen og Dagens Næringsliv, uten min medvirkning. Selv om jeg foreløpig ikke har sett opptrinnet, har jeg likevel hørt at det skal være et bedrøvelig og patetisk forsøk på å påføre skade.

Finansavisen kontrolleres av Trygve Hegnar mens Dagens Næringsliv kontrolleres av Fred. Olsen. Jeg antar at denne ”oppmerksomheten” fra Hegnar og Fred. Olsen skyldes mitt arbeid med å avdekke krigsseilernes rettigheter i Nortraship-formuen, misbruket av disse midlene og ikke minst misbrukerne, et arbeid jeg har blitt involvert i som følge av administreringen av ”Einar Riis” Johannessens dødsbo.

Det er bl.a. blitt avdekket at utvalgte skipsredere fikk lov av både Kongen og Arbeiderpartiet å overføre betydelige beløp fra Nortraship-fondet i London til Friburg i Sveits, for etablering av en klandestin ”bank” som ved hjelp av bl.a. P-26 i Sveits har kunnet drive sin spesielle form for bankvirksomhet frem til i dag – uten banklisens.

Fordelingen (mellom utvalgte arvinger) av pengene som etter hvert ble saltet ned i denne ”banken”, ble igangsatt tidlig på 1980-tallet. Det er grunn til å anta at denne fordelingen ikke kunne gjennomføres uten Arbeiderpartiets deltakelse i utbyttefesten. Mange ”ufaglærte og middelmådige personer” (som de ynder å kalle seg) ble som følge skipsredermilliardærer over natten.

Hva er grunnen til at Arbeiderpartiregjeringen og SV-finansministeren nekter å skattlegge Gro Harlem Bruntland, Ditlev-Simonsen-familien og de øvrige innehavere av konti i Liechtenstein og Sveits? Sitter de på konti selv? Jeg spøker overhodet ikke når jeg spør: Har de brukt av disse midlene i sin politiske kamp i Norge? Brukte Per Ditlev-Simonsen reisesjekker for å kjøpe seg både forsvarsministerposten, styreformannvervet i Kredittkassen (under bankkrisen i 1991) og ordførerstillingen i Oslo i tre perioder? Brukte Gro Harlem Bruntland ulovlige midler fra Sveits for å kjøpe seg villa i Nice i 2001?

Det er kanskje ikke så merkelig likevel at Arbeiderpartiet har en fast representant i Sveits, samt at Gro kjøper seg villa i frankrike for €310.000 (ca 2.5 millioner kroner) kontant, på et tidspunkt hvor hun til ligningsmyndighetene har oppgitt å ha en formue på vel 600.000 kroner.

Dette er i alle fall noen av de forholdene som vi vil forsøke å komme til bunns i det kommende året, hvor et av målene er å sørge for at krigsseilerne og deres arvinger endelig skal få utbetalt den arven de har krav på, og som de har ventet på i over 60 år.

I 2007 og 2008 har jeg avdekket at det eksisterer en indre krets mennesker (som regel skipsrederarvinger og utvalgte personer med tilknytning til Kongens hemmelige tjenester, deriblant Zero-systemet) som har fått status som Adel i Norge. De har fått sin egen kirke, sin egen religion hvor de får lov å gifte seg under fiktive navn, bytte identitet, osv. Vi vil komme tilbake med en utførlig artikkel om en høyst levende Adel i Norge.

Tillegg 05.01.2009: Det tok bare omkring 8 timer fra jeg hadde skrevet om Zero-systemet og linket til deres hjemmesider, før hele nettstedet ble slettet, av Kongen selv? Vi nærmer oss åpenbart råten i Norge. Jeg kommer tilbake med ny link etter hvert, slik at leserne kan få gjøre seg kjent med Kongens hemmelige tjenester.

Ny oppdatering: Dette er det eneste som er igjen av nettstedet (til John Peder Staubo) som ble slettet i dag og som beskrev Zero-systemet i bilder. Hurtigbufferen blir vel fjernet den også, etter hvert, men foreløpig kan man gå inn her og lese litt (det kan man ikke, men hovedsiden er rettet opp), dog uten de kompromitterende bildene.

Tillegg 13.01.2009: En skarp leser forstod tydeligvis tidlig at Zero-siden kunne få betydning senere hen, og tok derved kopi av hele siden. Takk skal du ha! Her er linken. Samtidig sendte han over denne linken, som gir leseren en anledning til å ta del i noe av det som er skrevet om organisasjonen. Ta kopi før også denne siden forsvinner.

Adelens etterkommere blir som regel foretrukket og tildelt embeter i domstolene og statsforvaltningen. Jeg har i den forbindelse vært innom Nygaardfamilien som i Høyesterett i 1954 (Rt-1954-189 hvor dere også kan lese om hvordan Thor Sønsteby lurte sine egne sjøfolk trill rundt) bestemte at sjøfolkene ikke hadde noe krav i det ”hemmelige fondet”. Gjennom dette udemokratiske system sørger adelen for å ha fortsatt full kontroll over opplysninger som kan avsløre ulovlige plasseringer av midler i utlandet. Disse midlene ligger langt utenfor det Offentlige Norges kontroll, noe Kristin Halvorsens svar til meg av 31. oktober 2007 bekrefter, og kan derved også benyttes til de mest fantasifulle korrupte handlinger, uten at ”oppgjør” vises i noe regnskap.

At dette adelssystemet er så omfattende bygd opp – med kontroll av både dommere, advokater og deres kontrollorganer, samt media hvor vi bl.a. finner Arbeiderpartiets kommersielle propagandakanal TV2 – kan bare bety en ting; at størrelsen på disse skjulte beløpene i Sveits må være enorme. Fra noen kilder har vi fått høre at det er tale om mer enn 400 milliarder kroner. Tiden vil vise om dette tallet kan bekreftes.

En interessant opplysning i denne sammenheng: I motsetning til Sverige publiserer ikke Hoffet i Norge årsregnskaper som påviser beholdning og aktiva i utlandet.

I 2008 har vi fått et solid gjennombrudd i Sveits hvor vi bl.a. har fått utlevert dokumenter omkring den ulovlige og klandestine ”Viking Bank”, deriblant kontoutskrift for Ditlev-Simonsen familien, penger som ikke ble nevnt i ”skandaleoppslagene” om Ditlev-Simonsen i landets aviser høsten 2007. Dokumentasjonen fra Sveits kan bidra til å løse hele Nortraship-saken og høyst sannsynlig også andre uforklarlige saker med tilknytning til Sveits.

I forbindelse med mitt arbeid som testamentseksekutor for Einar Riis Johannessens dødsbo i Monaco har jeg i to brev (brev I av 4. januar 2009 (link til bilag 1 og bilag 2 til brevet) og brev II av 4. januar 2009) henvendt meg til finansministeren i forbindelse med det som er nevnt ovenfor, idet dette er hennes ansvar som folkevalgt. Vi får jo bare se hvem hun videresender saken til; Stortinget eller Trygve Hegnar.

Reaksjoner som følge av Hegnars lille lidelseshistorie – som så mange har fått pøst over seg gjennom årene – får jeg komme tilbake til senere, etter å ha gjennomgått og analysert hans utbrudd. Det hele kan jo koke ned til at han ikke kan straffes for sin egenterapi.

 

Herman J Berge

Luxembourg