March 2001

Erstatning - renter og rentesrente

Arvens reelle verdi
Amelia Riis' arv var estimert til rundt $20 mill i november 1973. Den gang sto dollaren i ca 5.50. Mao var hennes del av arven etter hennes foreldre verdt rundt kr 110 mill.

Etter å ha slitt med sin bror (Kristoffer Olsen) i mange år, ønsket Amelia nå å komme seg fortest mulig ut av hans grep. Derfor ga hun etter, og gikk med på et - for Kristoffer - rimelige forlik av 5 april 1974 (påskeavtalen).

Far tiltalt - mor og barnevernet slipper unna

En barnefordelingssak
Siktelsen og hele historien er noe nær fantastisk. Det hele har sitt utgangspunkt i en barnefordelingssak (altså ikke en barnevernsak) hvor barnevernet helt på egen hånd har bistått en utlending med i den dypeste hemmelighet å røve to norske statsborgere ut av Norge. Den kommunale bistanden har vært både av planmessig art, så vel som økonomisk og fysisk. Mor til barna er av dansk opprinnelse.

Om RettsNorge og Riis-saken

KPMG Law
Etter at advokatfirmaet KPMG Law, og partneren, advokat Ole Kristian Aabø-Evensen kom inn i bildet i 1998, har saken tatt en ny vending. Aabø-Evensen har - om jeg må få si det - gjort et enormt fotarbeid på den korte tiden han hadde til rådighet før saken kom opp for Oslo byrett. Byretten fikk i over en måned oppleve et imponerende og lettfattelig innledningsforedrag, og prosedyre (til tross for det meget komplekse saksforhold samlet sammen i 18 bind).

Kolle - saken

"Trodde du at det kunne være mulig - helt uten realiteter - bare med udokumenterte påstander i åpenbar strid med faktum, å få medhold i en norsk domstol hvor dommerne helt ser bort fra håndfaste motbevis omfattende bl.a. tinglyste dokumenter? Om du trodde det - glem det snarest! Faktisk er det ikke bare mulig - det har virkelig hendt", sier siv.ing. Bjørn Kolle fra Brevik og fortsetter: