February 2005

Hva skal vi med dommere?

 

Hvilke virkemidler har samfunnet til rådighet når politiet i sin etterforskning manipulerer politirapporter, og holder tilbake eller produserer nye bevis?

Av Herman J Berge

Kanskje man i stedet burde spørre: Finnes det noen nordmenn som i det hele tatt tror at politiet har manipulert eller forfalsket politirapporter for på den måten å få reist straffesak mot en person som ellers aldri skulle vært siktet?

En statsfeminisme på avveier

Jeg vil fortelle en røverhistorie, men en sann sådan. En historie om hvordan statsfeminismen, i dette tilfellet Barne og Familiedepartementet, (fork. BFD) kidnappet mitt barn fra meg, og om hvordan et uskyldig barn ble brutalt frarøvet sin far. Min forbrytelse var at jeg var mann og far, i tillegg til at jeg tilhørte arbeiderklassen; tilhørende den lagdelen borgerskapets forvaltende myndigheter forstår som underklassen.

"Ryddegutten" Harald Arnkværn

Harald Arnkværn - advokat og ryddegutt
Harald Arnkværn er i dag bl.a. styreformann i Vinmonopolet, og leder av bedriftsforsamlingen i Orkla. I forbindelse med Orkla's skifte av konsernsjef, samt Vinmonopolets smøreproblemer, fokuserte Aftenposten på advokatens arbeidskapasitet, en kapasitet som etter journalistens vurdering er fire ganger større enn hans egen.

Aftenpostens siste spørsmål til advokaten, og tidligere juridisk sjef for DnC (dagens DnB NOR), var som følger: Hvordan forbereder man seg til sånne jobber?