July 2003

Riis-forlik til kr 55 millioner

Forhistorien
Amelia's far, skipsreder Kristoffer Olsen, i Olsen & Ugelstad, døde i 1948. Han etterlot seg kone, tre barn og 50% av Norges fjerde største rederi. Amelia var yngst, og hennes eldre bror, Kristoffer Jr, overtok rederivirksomheten. Testamentet etter Amelia's foreldre uttrykte klart at arven etter dem, 50% av rederiet, skulle deles likt på de tre barna.