March 2000

Domsanalyse: Hokland v Oftedal

Kritikk møtes med ærekrenkelse
Det er langt fra daglig kost at dommere kommenterer egne avsagte dommer. Å gå så langt i sin kommentar av dommen som å si at parten trenger beskyttelse mot seg selv, sier vel mer om dommerens integritet og faglig styrke, enn om partens behov for beskyttelse. Uttalelsen, som ikke på noe punkt er begrunnet, og derfor, selv om den skulle være sann, både er nedsettende og krenkende, bør få etterspill !

NN vs Bergen politikammer

NN har i løpet av de siste årene vært utsatt for flere alvorlige overgrep fra politiet i Bergen. Siktelsen nedenfor er det hittil siste grove overtrampet. Hennes meget opprivende historie, ført i hennes egen penn, kommer nedenfor, men først må det skapes et lite bilde av miljøet situasjonen har oppstått i. Til Bergenspolitiet og et evt mishag over ubalanse i stoffet nedenfor er det å si: Når dagens medier ikke tør å ta i saker som virkelig er alvorlige, særlig på det nakne menneskelige plan, så kan man ikke forvente annet enn at de mennesker som virkelig er blitt tråkket på - som det viser seg å være mange av - og ikke har blitt hørt, nå benytter seg av muligheten til å nå ut til folket med sin historie.