June 1998

Smith utvalget

 

Smith-utvalget: Oppnevnt 30. mai 1997 for å granske omstendighetene rundt bankkrisen på slutten av 80 -tallet. Det hevdes at bankene likevel var i stand til å dekke sine forpliktelser, og at det derved var unødvendig å ta pengene fra bl.a. de 19.000 småsparernes aksjeinvesteringer, for å dekke sine tap. Utvalget avga sin enstemmige rapport den 29. juni 1998. Formann i utvalget er den kjente samfunnsengasjerte jussprofessor, Eivind Smith.