Private parkeringsselskaper

Parkeringskrigen III

I begge tilfeller vurderer dommerne at den private eiendomsrett kan ignoreres og fullstendig oppheves av et parkeringsselskap som forvalter økonomiske interesser på vegne av en grunneier, mens grunneiers eiendomsrett får stå ukrenkelig. Skiltningen i min bil og dermed min eiendomsrett, tilsidesettes absolutt og utvetydig av dommerne som værende uten rettslig grunnlag. Jeg kan ikke som eier av min bil hevde min eiendomsrett eller inngå ensidige tvangsavtaler med andre; uten videre forklaringer fastslås det derimot at parkeringsselskapene kan.

Parkeringskrigen

I mange år har forbrukerombudet i Norge forsøkt å få de private parkeringsselskapene til å installere betalingsbom (www.forbrukerombudet.no er lagt ned og linken er brutt) ved inn- og utkjørsel til parkeringsområder. Dette vil sikre at bilister betaler for en reel tjenesteytelse. Samtidig vil en slik ordning i høyere grad stimulere selskapene til innbyrdes konkurranse på priser, og sist men ikke minst vil det gjøre kontrollavgifter fullstendig overflødige.