Copyright

RettsNorges rettigheter

All utgivelse av materiale i RettsNorges publikasjoner skal skje i henhold til RettsNorges generelle vilkår og rettigheter til materiale. Med stoff menes både tekst, bilder, tegninger og illustrasjoner som er lagret på eller som har blitt videresendt fra RettsNorges serverer.

Vilkårene gjelder både for materiale som honoreres og materiale som ikke honoreres. Det innebærer at;
RettsNorge forbeholder seg rett til å arkivere og distribuere materiale som kjøpes eller utgis av RettsNorge, i elektronisk og annen form, enten gjennom egne tjenester fra egen database eller gjennom samarbeidspartnere som RettsNorge har inngått avtale med. Avfotografering av materiale og annonser for videreproduksjon i alle typer medier er ikke tillatt uten etter avtale med RettsNorge.

Eksterne leverandører og innsendere av materiale kan, etter spesiell avtale med RettsNorge, i hvert enkelt tilfelle, reservere seg mot at deres materiale distribueres til kunder fra RettsNorges elektroniske redaksjonsarkiv.

For RettsNorges elektroniske utgivelser gjelder følgende:
Alt materiale, herunder redaksjonell tekst, annen tekst, grafikk, multimedia m.v., som publiseres i RettsNorges elektroniske utgaver eller som på noe vis er distribuert via RettsNorges serverer (eksempelvis e-post), er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.

Rettighetshavere er RettsNorge og den enkelte bidragsyter. Elektronisk kopiering, helt eller delvis, eller utskrift av materiale fra RettsNorges elektroniske utgaver eller fra RettsNorges serverer er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk. Utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller annen ulovlig bruk av publisert materiale kan medføre honorarkrav, eller straffe- og erstatningsansvar. All bruk av materiale må godkjennes av RettsNorge. Linker til RettsNorges hovedside på Internett fra andre operatørers internettjenester er tillatt.

Linker til RettsNorges internettsider der innholdet tas ut av sin sammenheng, skal avtales. Anbefalte linker fra RettsNorges internettsider til andre operatørers internettsider velges etter de kriterier som RettsNorge setter på sine produkter. RettsNorge har likevel ikke ansvar for linkenes innhold.

Utgiver:


Herman J Berge, 665, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Luxembourg

Herman J Berge, P.O. Box 1049, 03005, Alicante

Spain