Nordmenn i krig i utlandet

Time to read
2 minutes
Read so far

Nordmenn i krig i utlandet

Thu, 01/10/2009 - 13:48
Posted in:
0 comments

I dagens VG blir det meldt at Tjostolv Moland og Joshua French, de to dødsdømte nordmennene som nå venter på at deres ankesak skal komme opp i Kongo, skal ha planlagt å øve opp en elitestyrke med omkring 120 soldater. I Aftenposten er det tidligere blitt avslørt (Linken til http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3246391.ece er brutt) at Moland og French ble sparket ut av forsvaret idet de skal ha blitt tatt i å forsøke å verve medsoldater til private væpnede oppdrag i Afrika. De to nordmennene har benektet dette.

 

Likevel, dersom denne informasjonen skulle vise seg å være korrekt, vil begge to kunne bli dømt i Norge for overtredelse av ”Lov angående forholdsregler for å hindre deltagelse i krig i fremmed land.” Denne loven – fra 1937 – gjør det nemlig straffbart for enhver nordmann å verve seg ”…til fremmed krigstjeneste for et land hvis statsborger han ikke er…”, eller å reise fra Norge ”…til et sådant land for å delta i krig”.

Årsaken til at det har vært skrevet litt lite om denne loven i Norske medier (muligens aldri), kan kanskje være at krigsdeltakelsen i Afghanistan og/eller andre steder kan komme litt i konflikt med denne loven, og at man lar være å nevne dette – i aller beste mening, selvsagt – for å beskytte borgerne mot unødvendige konsekvenser av en slik eventuell lovkonflikt, hva vet jeg? Men det er en kjensgjerning at jo mindre staten gir borgerne av informasjon til å bry hodene sine med, jo bedre skal det visst være for demokratiet og dets stabilitet.

Jeg vil tro at loven også vil gjelde for de forhold hvor nordmenn drar til utlandet for å starte krig eller annen elendighet, ved bruk av soldater.

Straffen er lav, bøter eller fengsel i opp til tre måneder, men loven er der likevel.

02.10.2009 Oppdatering
I dagens VG er det lagt inn en kopi av et brev som skal ha blitt skrevet av Tjostolv Moland adressert til Laurent Nkunda. I brevet synes han å egge til statskupp og ny krig:

"I have through following the situation in the Eastern Congo come to believe that you are the right man to lead this massive country, into the future it deserves."

Det ligger et solid etterretningsarbeid (både i og omkring landet) bak en slik uttalelse, i hvert fall dersom uttalelsen skal tas på alvor.

Han fortsetter:

"We wish to offer our services and our support to you General."

"We are a small and very secretive company which has a front company in Uganda, from where we operate."

"We can train, lead and motivate your troops to perform specialised operations at a high military level. We can also provide you with field intelligence and human intelligence gathering behind your enemy's lines.”

"It's my outmost hope you will give me a command. With the downsizing of the armies in Europe, it's not easy for devoted soldiers like John and me to find work and adapt to civilian life."

VG tolker brevet dit hen at Moland og French tilbyr Nukunda trening av hans soldater. Jeg tolker brevet mer i retning av at de tilbyr å tjene under ham, i aktiv krigstjeneste, jf: ”We can…lead…your troops.”

Moland forteller at de har gjemt sine tjenester bak et front selskap i Uganda. ”…from where we operate.” Han redegjør også at de har vurdert situasjonen dit hen at Nukunda behøver deres hjelp. Ser vi disse to uttalelsene sammen; 1) at de tilbyr å tjene under Nukundas kommando og 2) at de opererer fra et selskap i Uganda, må vel dette bety at de driver utstrakt etterretning på det afrikanske kontinentet og at de tilbyr eller har tilbudt lignende tjenester også til andre krigsherrer.

Moland har også tid til et lite hjertesukk over all elendigheten som den senere tids europeiske fred har skapt for slike som ham, hvor han gir uttrykk for at de to er blitt arbeidsledige som direkte følge, og at de naturligvis har det både vanskelig og litt trangt og derfor søker lykken i Afrika, på bekostning av de stakkers Afrikanske bøndene som om litt skal få sine skaller skutt i filler og sine bein og armer maltraktert av disse europeisk styrte kulene.

Henimot slutten av brevet uttaler Moland: ”Give me a command and I will be your lojal servant.” Skal vi gå ut fra at dokumentet er ekte, vil Moland åpenbart ha brutt den ovennevnte lov om forbud for nordmenn å krige i utlandet.

 

Herman J Berge
Luxembourg