Ytringsfrihet

Netthets og demokratiet

Berg opplever i alle fall å bli oversvømt av negative karakteristikker, på bl.a. facebook (dvs, på gatehjørnet), hvilket har fyrt i gang en debatt omkring netthets og demokratiet. Mange journalister og politikere mener nå at demokratiet er under angrep, at den frie diskusjonen på gatehjørnet bør innskrenkes og settes under kontroll, at politiet må slå til, og at politiet uansett har rett til å overvåke gatehjørnediskusjonen og dra diskusjonsdeltakerne for retten dersom politiet mener at diskusjonen ikke er innenfor gjeldende rett.

Hva er ytringsfrihet? - Har vi ytringsfrihet?

For meg er det trist men også lærerikt å se at et system (rettssystemet) som styres av skjulte nettverk, med skjulte agendaer, under skjulte og – for den alminnelige borger – ukjente prinsipper som med nødvendighet må gi helt uforutsigbare og derved urettferdige resultater, likevel klarer å leve i beste velgående i et såkalt demokrati som Norge.