Maktmisbruk gjennom pressen

Time to read
3 minutes
Read so far

Maktmisbruk gjennom pressen

Thu, 18/01/2001 - 17:24
0 comments

Som et kort tillegg til artikkelen "Pressen og makten" vil jeg her ta opp det jeg kaller maktmenneskenes "bølle - virksomhet". Man ser denne virksomheten blant pondusadvokater i retten, så vel som hos næringslivs- og politiske ledere.

av Herman J Berge

Maktstilling og argumentasjonsverdi
Mennesker med makt - som blir kritisert - misbruker sin posisjon ved å avfeie kritikk med ikke-konstruktive anklager. Metoden blir ofte brukt, og antakelig gjør den stor skade ved at menigmann virkelig tror på en maktsterk persons uttalelser. Argumentasjonsverdien i en uttalelse blir av menigmann mange ganger bestemt av maktpersonens stilling, og ikke av hans evt faglige kvalitet.

Et meget godt eksempel finner vi i uttalelsene fra Statoils styreformann, partner i advokatfirmaet BAHR, høyesterettsadvokat Ole Lund, gitt til Dagbladet og Dagens Næringsliv i anledning dom i Riis-saken forrige uke.

I perioden januar 1975 til våren 1977 var Ole Lund ansatt i rederiet Olsen & Ugelstad som administrerende direktør. Før dette hadde han i en årrekke bistått rederiet med diverse avtaler som dommerne i Riis-saken benevner som; "gambling av midler" og "transaksjoner man ønsket å holde skjult for norske myndigheter" etc.

Rederiets ledelse blir ikke trodd av retten
Retten sier videre i sin dom i Riis-saken;

"Rederiets forklaring virker ikke troverdig på retten", om Vardefjell-avtalen og stråselskaper

"Retten er også enig med saksøker i at det er påfallende at rederiet ikke har gitt en troverdig forklaring på hvilke skattemessige hensyn som lå bak tilbakedateringen av certepartiet med Burmah"

"Retten er enig med saksøker i at dette ut fra de opplysninger som foreligger finnes lite troverdig", om Vardefjell-avtalen, Hoccus Poccus, og at rederiet ikke hadde noe å gjøre med de bakenforliggende avtalene.

"Det er vanskelig for retten å tro at forretninger drives på denne måten", om Ole Lund's forklaring for retten vedr Vardefjell-avtalen og de bakenforliggende avtalene.

Som en ser tror ikke retten på ledelsen i rederiet og deres forklaring i retten. Ledelsen som forklarte seg for retten var; Ole Lund, Kristoffer Olsen og Erik Gløersen. Sistnevnte arbeider nå som administrerende direktør i ship management selskapet; Jahre Dahl Bergesen.

Klassisk maktmisbruk
Dette er kraftig kost, men Ole Lund vet å benytte seg av sin makt. Til Dagbladet lørdag 3 mars 2001 sier han til sitt forsvar at; "Det virker som om retten ikke har tolket poenget", og "Det er en helt gal tolkning av retten. De har trukket konklusjoner som er helt gale."

Dette er et klassisk motangrep fra mennesker i maktposisjoner. De behøver ikke å forklare eller begrunne, for de vet at alene gjennom sin makt så vil folk flest tro dem. Dette er også etter mitt skjønn et klassisk maktmisbruk.

Lund kom for øvrig med lignende uttalelser da Smith-utvalget avga sin rapport om "bankkrisen" sommeren 1998; " Virkelighetsfjern etterpåklokskap", var karakteristikker Lund brukte om utvalgets vurderinger. jf Aftenposten 1 juli 1998.

Til Dagens Næringsliv lørdag 3 mars 2001 fortsetter Ole Lund i samme stil hvor han sier at "…begge deler må være en misforståelse". Som en vil se er dette også et misbruk av makt, ved at han nakent avfeier kritikken og dommerens opplevelse av at han må ha løyet for retten. Les mer om hvordan man kan hindre løgn i rettssalen.

Lund og Hoccus Poccus
Lund gikk dog et skritt i retning av å forklare hvorfor han mener dommeren må ha misforstått, idet han sier at; "Hvis jeg selger mitt hus til noen, setter ikke jeg meg ned og går gjennom kjøpers låneavtaler." Greit - og arrogant - nok dersom det var det det var snakk om, men det var det altså ikke.

Det Lund ikke sier, er nemlig at det her gjaldt et salg av et skip verdsatt til rundt $12 mill, hvor Lund bisto Olsen & Ugelstad med å selge skipet til det eminente selskapet Hoccus Poccus ltd for $ 6 mill., altså halv pris.

Til dette følger retten opp med å si: "Rederiet har opplyst at disse (låneavtalene mellom Hoccus Poccus og William Brandts) ikke hadde noe med Olsen & Ugelstad å gjøre. Retten er enig med saksøker i at dette ut fra de opplysninger som foreligger finnes lite troverdig".

Det blir da helt naturlig for enhver å stille spørsmålstegn dersom Lund selger sitt hus for halv pris, særlig dersom Amelia Riis eier store deler av huset, og ikke ønsker noe salg til underpris.

Etter mitt skjønn må leserne gjøres oppmerksom på denne siden av maktmenneskers misbruk i sin stilling.

Pressens ansvar
En annen viktig kilde til at personer med makt får muligheten til å utøve dette misbruket, er pressen selv. Mange ganger lar pressen - helt ukritisk - slike maktmennesker få utløp for sin irritasjon over at noen tør å rippe opp i deres handlinger, ved å la dem komme med ubegrunnede anklager.

Når pressen tillater maktmennesker å uttale seg, så må man i det minste kunne kreve en rimelig god begrunnelse for uttalelsen. Uten en slik kildekontroll, er pressen selv skyldig i personenes fortsatte maktmisbruk.