Om RettsNorge og Riis-saken

Time to read
1 minute
Read so far

Om RettsNorge og Riis-saken

Thu, 08/03/2001 - 14:29
Posted in:
0 comments

Som en kan se av artikkelen i Universitas av 070301 får RettsNorge noe av æren for at Riis-saken nå har fått en foreløpig løsning. Dommen er dog ikke rettskraftig, og ankefristen løper ikke ut før 31 mars.

Til ovennevnte artikkel må det tilføyes at jeg ikke ønsker å ta all ære for det som har skjedd. Jeg har rett nok fulgt saken i mange år, pekt på rettsstridige forhold og søkt å få dette gjort offentlig kjent gjennom vårt nettsted. Dette er da også mitt mål uansett sak; å få satt i gang en kritisk sunn offentlig debatt rundt betente problemer. Resultatene skal fremdeles komme fra våre domstoler, til tross for at vi nok har mye å jobbe med der i gården også. Les mer om dette problemet her (nettavisen har tatt ned linken).

KPMG Law
Etter at advokatfirmaet KPMG Law, og partneren, advokat Ole Kristian Aabø-Evensen kom inn i bildet i 1998, har saken tatt en ny vending. Aabø-Evensen har - om jeg må få si det - gjort et enormt fotarbeid på den korte tiden han hadde til rådighet før saken kom opp for Oslo byrett. Byretten fikk i over en måned oppleve et imponerende og lettfattelig innledningsforedrag, og prosedyre (til tross for det meget komplekse saksforhold samlet sammen i 18 bind).

En ting er å sette seg inn i de til dels kompliserte og hemmelige kontraktene som rederiet har deltatt i mht uttapping av midler - og som skifteretten tillot. En helt annen ting er det å prosedere disse forholdene - til troende - for en rett hvor staten er motpart. Enn vanskeligere blir det hele når staten må forsvare handlinger som til dels har vist seg å være rettsstridige, og hvor disse handlingene viser seg å være utført av statens egne menn. Det er en aktverdig innsats Aabø-Evensen her har utført.

Halvsløve forelesere
I ovennevnte artikkel kan man få det inntrykk at jeg mener at studentene bør gjøre noe annet enn å gå på forelesninger hvor man der bare finner halvsløve foreleserer. Under enkelte forelesninger finner man riktig nok meget lett roen, men det er ikke dermed sagt at dette gjelder alle, eller at det har sin årsak i foreleseren. En liten oppvekker bør det likevel være for noen.

Å engasjere seg i studietiden, om lysten og de sunne motiver er der, er bare av det gode.

Takk
For øvrig vil jeg rette en stor takk til doktor stipendiat Alf Petter Høgberg som meget tidlig tok tak i problemet. Uten han hadde nok Juristforeningen klart å valse over meg før slaget var satt i gang, den gang i 1997. Jeg vil også takke Cand. Jur. Leif Christian Hammer for den hjelp jeg fikk til å disponere og sette sammen motargumentene fremfor den kommende ekstraordinære generalforsamlingen høsten 1997. Denne støtten jeg her fikk, gjorde det mulig for meg å få en åpen og rettferdig behandling under den ekstraordinære generalforsamlingen, hvor det var reist mistillitsforslag mot meg. Det var den seieren jeg der fikk som la grunnlaget for, og gjorde det mulig for meg å opprette nettstedet RettsNorge.

Les også hva Dagsavisen skrev om RettsNorge her