Med terror skal dere få fred

Time to read
2 minutes
Read so far

Med terror skal dere få fred

Sat, 20/10/2012 - 11:35
Posted in:
0 comments

VG melder i dag at Bono, U2-vokalisten, har møtt opp uanmeldt på et lukket IT-toppmøte i skatteparadiset Irland, et møte som sammenlignes med menneskehetens største fienders møter, m.a.o.: World Economic Forums (WEF) møter i skatteparadiset Sveits (Davos).

IT-møtet arrangeres sånn ca i samme ånd som WEF-møtene og enhver annen sammenkomst hvor man ønsker å holde allmennheten både i sjakk, utenfor og lykkelig uvitende til hva som skjer. Man kan følgelig ikke be eller søke om å få delta, man blir eventuelt invitert. I dette bildet blir Bonos oppmøte, og ord, stående som en håpløs kontradiksjon:

” Verdens farligste sykdom er korrupsjon. Det dreper hvert år flere mennesker enn malaria og hiv. Jo mer informasjon som er tilgjengelig, jo bedre grunnlag har en befolkning til å holde sine ledere ansvarlig .”

Men denne kontradiksjonen vil jo ikke journalistene skrive om. De skal jo bare stå der og klappe og hylle den ene idiotuttalelsen etter den andre.

Hvorfor får ikke jeg, eller du, delta i Davos? Jo, fordi det søppelet som kontrollerer sammenkomsten er livredde for å bli ruinert. Ok, dette er for så vidt en annen historie, så jeg lar det være med det. Over til Bono igjen, som fortsetter:

” Bloggere var avgjørende for å starte protestene på Tahrirplassen i Kairo. Det kalles nettverkseffekten og viser hva som kan skje når mennesker kobles sammen og deler informasjon fritt .”

Hva Bono i rene ord sier er følgende:

”Pass dere nå, verdens muslimske ledere, og kanskje noen andre også. Vi vet mer og mer om dere, og er dere ikke greie med oss nå, så slakter vi dere, og det uten hemninger .”

Én industri som åpenbart vil hylle en slik uttalelse, er krigsindustrien, for her snakker vi kun om fred basert på maktbalanse, og ikke på et genuint ønske om fred hvor man bokstavelig talt gravlegger stridsøksen. Maktbalanse er resultatet av dynamikken mellom to eller flere fronter, og varsler derfor om stadig nye opprustninger, nye finurlige masseødeleggelsesvåpen, nye metoder for å holde folk under kontroll, dette i tråd med Nobels bevingede ord, se nedenfor.

Bonos gjengjeldelsesuttalelse minner altså stygt om Alfred Nobels forståelse av hvordan eliten ”skaffer” seg fred med folket, og viser at de begge totalt har misforstått hva mennesket er for noe, og hvordan dets kraft og eksistens skal få sin utfoldelse. Alfred sa følgende etter at han hadde oppdaget dynamitten, samtidig som han hadde blåst sin bror til himmels:

" My dynamite will sooner lead to peace than a thousand world conventions. As soon as men will find that in one instant whole armies can be utterly destroyed, they surely will abide by golden peace. " Se min artikkel om Nobels historie her.

Nobels tanker beskriver ikke annet enn ren terror: Med trussel om utslettelse skal folk få fred. Med terror skal folk styres . Bonos ord beskriver terror som gjengjeldelse. Hvor har Bono tenkt at dette skulle ende, da? Jeg tipper: Han har ikke tenkt. Han har blitt fortalt at dette må han si, og så høres det jo også så bra ut, da.

Dersom Bono ønsker fred, må han først sette seg ned og finne og forstå årsaken til ufred, og den finner han ikke i Koranen, hos al-Qaeda, Bin Laden & co, osv. Det de sistnevnte driver med er bare resultatet av en inngrodd menneskefiendtlighet, terror og utbytting i uminnelige tider fra, hva jeg kort må omtale som, eliten, dem som kontrollerer nasjonenes ledelse. For å si det med litt andre ord: Dersom eliten i århundrene som har gått ikke hadde terrorisert og utbyttet folket, tør jeg vedde bort hele USA på at vi i dag ikke hadde hatt ord som terror, September 11, Ground Zero, al-Qaeda, Quisling osv i vårt ordforråd. Vi hadde derimot hatt noe som jeg mener kunne ligne på genuin fred.

Jeg oppfordrer Bono til å sette seg ned og tenke på hva han har sagt, og hva vi – verdens folk – virkelig ønsker oss. Vi vil ikke ha den freden som Bono og verdens ledere predikerer. Vi vil ha en genuin og ekte fred. Dette er selvsagt en mulig fremtid, men da må vi først erkjenne at verdens ledere i dag bygger sin fredsskapende virksomhet på Alfred Nobels store visjon; terror, og terror avler intet annet enn terror, det ligger i dets DNA.

 

Herman

Nuku'alofa