November 2007

Rettsvold

Rettsvold - et ukjent begrep i norsk retts- og samfunnsliv - men ikke et ukjent overgrep

Vold og dets motstand i samfunnet

Disse begrepene har dukket opp i vårt språk etter hvert som den enkelte borger har fått øynene opp for egne rettigheter, og søker sammen med andre likesinnede og etter hvert når allmennheten med sitt budskap.