hermanjberge

About

Jurist. Utover dette har det ingen hensikt å forklare hvem jeg er. Alle vil ha en mening om meg, basert på hva deres far, mor, tante, onkel, venn, arbeidskollega, eller mainstream media har fortalt dem om meg.

Å forsøke å endre på et menneskes oppfatning (ikke bare om meg, men om alt) kan bare lykkes gjennom sann kunnskap. Let og du vil finne. La andre lete for deg - eller fortelle deg hva du skal vite - og du er i beste fall under kontroll. Det er antatt at 99% av befolkningen i et hvilket som helst land hører til denne siste gruppen.

Tro ikke for et øyeblikk at du har kunnskap dersom du har "tilegnet" deg denne gjennom landets medier (aviser/TV/radio).

Dette - manglende kunnskap og manglende vilje til å tilegne seg kunnskap - er årsaken til de lidelser mennesker har gått igjennom (og som de derfor i stor grad har påført seg selv) i tusener av år. Dette er også årsaken til de lidelser mennesket påføres i dag, og i tiden fremover. Enkelte av dere har kanskje lest Hosea 4:6: "My people are destroyed of lack of knowledge." Enklere og mer slående kan det ikke sies.

Ønsker du å være deg selv (annerledes), og hjelpe deg selv og andre, så gå ut og let/søk etter informasjon og tilegn deg kunnskap (Ikke la kunnskapen komme til deg, da er det noe gæernt); make a difference.

Latest posts

Bergenspolitiet anklaget for dokumentmanipulering

Elvebakk-saken

I denne artikkelen skal vi dog holde oss til "Elvebakk-saken" og gjengi privatetterforsker Tore Sandberg’s dokumentasjon på påtalemyndighetens åpenbare rettsstridige manipuleringer av straffesaksdokumenter. Elvebakk-saken har sitt utspring i "Siren-saken": Siren ble drept og murt inne i et kjellergulv i Bergen i 1984. Hun ble under tvilsomme omstendigheter funnet 4 år senere. Morderen skal etter politiets mening være Sirens mann. Dette er det derimot stor tvil om.

Riis saken

Riis-saken

Den 11 september i år starter hovedforhandlingene i Oslo Byrett mellom rederdatteren Amelia Riis, og Staten ved Oslo Skifterett. Amelia Riis, ved hr.adv. Annæus Schjødt, leverte inn stevning mot staten allerede den 28 juni 1978! Det er satt av tre måneder til hovedforhandlingene, og det er advokatfirmaet KPMG Law som skal føre saken for familien Riis.

The Riis Case

The Riis case

At the 11th of September this year, the main hearing between Amelia Riis (daughter of the deceased ship owner Kristoffer Olsen I) and the State of Norway will take place in the City Court of Oslo. Supreme Court Lawyer, Annæus Schjødt, handed in the summons against the State as early as 1978. It is set aside three months for the main hearing. KPMG Law is hired to represent the Riis family.

Riis-saken en norsk menneskerettstragedie

 

Løsning Stortinget - familien Riis?
I møte den 16 mars 2000 med sekretæren for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Svein Ludvigsen, ble man enig om å overlevere en kort redegjørelse for hovedpunktene i Reksten-Riis saken. Redegjørelsen skulle danne grunnlag for en reell dialog, hvor målet skulle være å finne frem til en løsning mellom Stortinget og familien Riis.

Vold og mishandling i hjemmet

Mange opplever mishandling i hjemmet, uten å komme ut av det. Slikt skal ikke forekomme. Derfor legger RettsNorge nå ut en liste over forskjellige former for og symptomer på mishandling/misbruk, slik at den som det eventuelt måtte gjelde lettere kan få øynene opp for den mishandling denne er utsatt for, og slik få kontroll på problemet, og derved få løst den umulige situasjonen vedkommende lever under.

Domsanalyse: Hokland v Oftedal

Kritikk møtes med ærekrenkelse
Det er langt fra daglig kost at dommere kommenterer egne avsagte dommer. Å gå så langt i sin kommentar av dommen som å si at parten trenger beskyttelse mot seg selv, sier vel mer om dommerens integritet og faglig styrke, enn om partens behov for beskyttelse. Uttalelsen, som ikke på noe punkt er begrunnet, og derfor, selv om den skulle være sann, både er nedsettende og krenkende, bør få etterspill !