Økonomi

Justitia-saken - et historisk kriminelt finansraid

En gang for snart 25 år siden var Intrum Justitia AS et helnorsk selskap, etablert og eiet av Tore Nuland og hans familie. Tore Nuland, gründeren bak inkassoselskapet Justitia AS og kredittopplysningsselskapet Soliditet AS, mener at selskapet fremdeles er norsk; at det er hans. På den annen side står svensken Bo Gøranson. Han påstår at han på helt legitimt vis overtok alle Tore Nulands selskaper, en eller annen gang på 80-tallet. Når overtakelsen skal ha skjedd, vet ikke engang Gøranson.

Banker og nyskapning

Uttalelsen forteller mye om banksjefer og lite om nyskapere. Han kan selvfølgelig se i sine arkiver at mange av de prosjektene de har gitt lån - har gått godt - og der hvor de har avslått lån, har det gått dårlig. Det er imidlertid snakk om et selvoppfyllende profeti. Skal noen føre frem et prosjekt uten brukbar finansiering, så medfører det store ekstrakostander - ågerrente på skatter og avgifter som ikke kan betales i tide og dyre innkjøp. Det medfører store problemer overfor familie og venner og det medfører store og unødige ekstra arbeidsbyrder.