Thule Drilling

Time to read
1 minute
Read so far

Thule Drilling

Sun, 20/11/2011 - 21:16
0 comments

Etablert, operert og likvidert av et og samme advokatfirma

Thule Drilling ble stiftet i 2005, av entreprenøren Tore Enger. Høsten 2010 ble selskapet slått konkurs, angivelig ansvarlig for en gjeld på nær kr 2 milliarder.

Advokat Henrik Christensen, partner i advokat- og konkursbobestyrerfirmaet Ro Sommernes, bisto sin nære venn, Enger, med det juridiske i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Jeg nevner allerede her at Knut Ro (søk på RettsNorge etter Ro og hva han har vært involvert i) er partner i dette advokatfirmaet og at det derfor ikke er så merkelig at Christensen, da tingene toppet seg, gikk hen og slettet all selskapsrettslig relevant e-post fra sin egen pc.

I de to første årene av Thule Drillings historie besatt advokat Christensen stillingen som styrets formann. Ro Sommernes fakturerte i denne perioden selskapet for juridiske tjenester – dette i kraft av å være dets juridiske rådgiver. I samme periode kjøpte og solgte advokat Christensen aksjer i selskapet, som om han var en hvilken som helst daytrader, og det med ”god timing”, og gevinst. Våren 2007 overtok Hans E. Olav som styreleder. Noe av det første han måtte ta tak i var å rydde opp etter Christensen.

I august 2009 gikk Olav av som styrets leder. Ett år senere ble Thule Drilling – etter langvarig økonomisk press – skjøvet inn i konkursenes land. Og hvem tror dere ble gitt det lukrative vervet å støvsuge selskapet for det som var igjen av midler, putte pengene i egen lomme og Olav i varetekt? Ro Sommernes, selvsagt. Norge har ikke akkurat forbedret seg siden Knut Ro fikk sin juridikum på 70-tallet.

Merk deg følgende: Den som stiller seg spørsmålet om hvordan dette er mulig (noe alle burde gjøre), må også være villig til å bistå dersom svaret på spørsmålet skulle tegne et bilde av et forhold som er i strid med våre rettigheter som mennesker. I motsatt fall har det ingen hensikt å stille spørsmålet.

Historien om Thule Drillings liv, og fall, er nå lagt ut på følgende nettsted: http://thuledrilling.wordpress.com/, og jeg anbefaler alle – spesielt de som går rundt med tanker om at alle de såkalte demokratiske institusjoner virker som de skal – om å sette seg ned og lese Hans E. Olavs gjennomgang, hvor dere, som Olav uttrykker det, kan:

”…lese historien om hvordan et lite norsk drillingselskap, Thule Drilling AS, først ble forsøkt “plyndret” av internasjonale profesjonelle kjeltringer, og hvordan styre og administrasjon reddet selskapet; deretter hvordan selskapet på nytt ble forsøkt “plyndret” av enkelte amerikanske fond (obligasjonseiere/bondholdere) med velvillig hjelp fra Norsk Tillitsmann (NTM) og dets advokater, samt hvordan en inhabil bostyrer velvillig og i egen økonomisk vinnings hensikt løper NTM’s/instruerende bondholderes ærend.”

Jeg ønsker å legge til at dere også vil kunne få et lite innblikk i hvordan et gjennomkorrupt advokatfirma har klart det kunststykket å etablere, operere og deretter likvidere ett og samme selskap – and get away with it.

 

God lesing

Herman J Berge
Luxembourg