Jørn Holme

PST-sjef Jørn Holme må gå

PST-sjef og juristen Holme skal fra høsten av passe på landets kulturarv. Selv om vi nå burde være glade og lettet over at Holme må gå, tror vi ikke et øyeblikk at den nye PST-sjefen vil bli et hakk bedre enn den gamle. Det Norge trenger er en omfattende systemendring (hvor ”embetsadelen” må fjernes), og den får man ikke ved at REX bytter ut en person som har vist sin genuine forakt for norsk lov og rett med en annen.

Avgangen var for så vidt en hyggelig melding selv om motivet for å fjerne Holme antakelig ikke er holdbart.

 

Herman J Berge
Luxembourg

PST-sjef Jørn Holme motarbeider rettsvesenet

I april 2007 sendte Ole Kristian Aabø-Evensen inn en stevning mot meg – i Oslo, ikke i Luxembourg, hvor jeg bor – på vegne av Amelia Riis. Stevningen til Oslo tingrett skulle ha vært avvist. Etter å ha lest denne artikkelen kan dere få en liten formening om hvor langt det er mulig å gå og fremdeles få lov til å praktisere som advokat i Norge.