Statsbudsjettets vinnere

Time to read
1 minute
Read so far

Statsbudsjettets vinnere

Mon, 20/11/2000 - 16:42
Posted in:
0 comments

Forslaget til nytt stasbudsjett er sørgelig lesning. Det kan se ut som man husker Cæsars ord om brød og sirkus. Brødet skal få halv moms - til sommeren - og sirkus skal fortsatt være fritatt for moms. Det er fornuften som er taper i dette - som så mange tidligere statsbudsjett - da er det vanskelig å se noen vinnere.

Av Ivar Larsen, Stokke

Jo jeg ser noen - de som skal lage nye lover og forskrifter. Nå skal investeringsavgiften fjernes og avskrivningsreglene endres - slik at næringslivet skal betale minst like mye som før. Dette betyr at juristene i lovavdelingen får nok å gjøre. Det er nemlig ikke enkle regler som skal endres - de griper inn i svært mye annet.

Det er som å endre på en komplisert maskin - eller et dataprogram. Bare den som gjør jobben vet hvor svakhetene i det hele vil ligge. Politikerne har i alle fall ingen forutsetning for å sette seg inn i alle sider ved alle lover de vedtar. De stoler på byråkratene - men er de til å stole på??

Noen slutter og tar arbeide i disse store revisjons og rådgivningsfirmaene - der fakturerer de flere tusen kroner pr time for at de gir råd til de fiansfyrstene som kan betale. Det må jo være glimrende for den som fikk i oppgave å endre avskrivningsreglene - å i ettertid gi råd om hvordan de reglene han laget skal omgås.

Jo det finnes selvfølgelig flere vinnere - storkapitalistene - som har råd til den ekspertise jeg nevnte, som kan lose de gjennom et stadig mer uoversiktig og byråkratisk farvann. Men - fornuften taper!!! Alle som søker å klare seg selv taper!!!

Tags