• Alt skal vaksineres, Foto; Herman J Berge 2020

Å FRAKTE PASSASJERER ER FARLIGERE ENN Å UTVIKLE OG SELGE VAKSINER

Time to read
3 minutes
Read so far

Å FRAKTE PASSASJERER ER FARLIGERE ENN Å UTVIKLE OG SELGE VAKSINER

Sun, 22/08/2021 - 13:10
Posted in:
0 comments

I dag fikk jeg tilsendt en interessant artikkel i Hardanger folkeblad, som på sett og vis setter vaksineindustrien og "Project Corona-19" i et nytt lys.

 

Hvorfor er prosessen med å få et fly på vingene mer komplisert enn å lage og selge kjemiske stoffer som skal injiseres i blodet?
En gründer leker med tanken på å få på vingene ett nytt elektrisk sjøfly og dermed sparke igang en ny revolusjon i luftfarten. Men å få dette til, kan ta tid. Bare hør:

Det er litt som å utvikle en ny kreftmedisin. Man må forske og dokumentere.

"Det er mange som har designet et fly, men det er få som har fått sertifisert et fly. Det er det vanskeligste... Sertifiseringsprosessen for et nytt fly kan ta fra 8 til 10 år. Det er nemlig strenge krav for å få lov til å fly passasjerer mot betaling... Det er litt som å utvikle en ny kreftmedisin. Man må forske og dokumentere. Det er strenge regler, men det er også positivt."

Å utvikle en ny vaksine, derimot (hvilket innebærer testing på dyr og mennesker), tar bare fra et par uker til noen måneder, og så kan den selges fritt i markedet - som kontrolleres og styres av hodeløse, men akk så griske høns - uavhengig av om testresultatene er fordelaktige eller ikke.

Selger vi våre eldre dager for å få en antatt tryggere og lykkeligere hverdag?
Forskere innen helse og omsorg har funnet at man reduserer livslengden med så og så mange dager, eller år, dersom man drikker så og så mye alkohol, sprøyter så og så ofte substanser inn i kroppen, inhalerer det ene eller annet så og så ofte, osv. Ja, forskere har til og med funnet ut at man risikerer redusert livslengde ved å ta for mange hodepinetabletter, eller ved å blande medisiner med feil grønnsaker og frukt, eller eksempelvis ved å spise for mye kaker.

Her må det nevnes at genmodifisert mat opptas - naturlig nok, må man kunne si - ikke i kroppen på samme måte som naturlig mat. Fordøyelsessystemet kjenner raskt igjen jordens naturlige byggestener, mens unaturlige byggestener risikerer å bli "kassert" (les boken GRAVITY,  LIGHT  AND  CLIMATE - THE  NEW  AND  UNIFIED  PHYSICS (Arne Kristiansen, 2013), se spesielt fra side 183; Food and metabolism. Boken kan lastes ned her. Her vil du også finne nyttig informasjon og vurderinger omkring «klimakrisen», hvor det argumenteres med at «klimakrisen» er naturlig, skapt for 65 millioner år siden). Det er i lys av dette alarmerende at det snart ikke finnes ugenmodifisert mat å oppdrive, hvilket jo vil påvirke folkehelsen i negativ retning. Om noen år, eller tiår, vil ett rent/ugenmodifisert frø fra et hvilket som helst matprodukt kunne koste tusener av Euro på det svarte marked, dette da det vil være mangel på naturlige produkter fordi besittelse av ugenmodifiserte frø vil være straffbart. Bønder i USA har allerede i flere tiår vært tvunget til å kjøpe frø fra frømonopolister, og det medfører sanksjoner å så frø fra egen produksjon. Nok om dette.

Til tross for risikoen for nedkorting av livslengden, spiser mennesket stadig mer usunn mat, og det konsumeres mer og mer unødvendige medisiner, hvilket indikerer at mennesket er mer interessert i å ha en god dag, enn en god alderdom.

Å leve én dag lengre synes i dag å være menneskets hovedmål. Kampen om å få injisert i seg mest mulig kjemiske stoffer man ikke vet hva er (Corona-prosjektet), bekrefter at det første de aller fleste av verdens befolkning tenker på når de står opp om morgenen er; jeg vil ikke dø i dag. Hva skal jeg gjøre for å unngå å dø i dag? Tvangstanken om å få leve igjennom dagen, har overtatt menneskets liv. Det har blitt en besettelse, som vaksineindustrien og medisinmafiaen har skapt, og som de også vet å utnytte.

I lys av dette er det kanskje ikke så merkelig likevel at massene, som altså er livredde for alt som kan påvirke deres plan om å leve lenge, villig vekk lar seg injisere med kjemiske stoffer (vaksiner) som de ikke har den minste anelese av hva inneholder, og som de med like stor uvitenhet ikke aner reaksjonene av.

I og med at den endelige livslengde til enkeltindividet påvirkes i negativ retning alt avhengig av inntak, sett i lys av det mennesket tillater seg å stappe i seg, kan vi våge å fremme den påstand at enkeltindividet selger sine eldre dager mot å få bedre livskvalitet i dag - uten at de tenker nevneverdig over hva de faktisk selger.

Dette (livslengde relativt til inntakets mengde) har forskere altså klart å finne ut av mht det meste som finnes i verden, men vi hører derimot intet av om hvorvidt livslengden påvirkes dersom man konsumerer genmodifisert mat, eller injiserer totalt ukjente kjemikalier fra Pfizer, Roche, Novartis, Merck eller GlaxoSmithKline. Hva kan årsaken være?

Vel, det ønsker medisinmafianen ikke noe fokus på, hvilket vi ser igjen i dagens klare tendenser; 1) tvangslover kommer til å bli innført for å få utvidet vaksinemarkedet og dermed feies enhver diskusjon om vaksinens innhold og bivirkninger til side (se eksempel fra Stillehavet), og 2) vaksine (dvs, ukjente kjemikalier, og som kommer til å forbli ukjente pga patentrettigheter) er ment å bli like populært og nødvendig som melk, enten man liker det eller ikke.

Hvordan har det seg at verden har blitt så syk?
Det hele koker ned i menneskets evne til å la andre styre deres verden (sauementaliteten har styrt - og ødelagt - massene gjennom alle tider, og det er årsaken til at massene er livredde for å ikke følge ledersauen, og at de gladelig lar andre injisere hva som helst inn i deres kropper, dersom bare ledersauen først har gjort det, eller har anbefalt det. Denne holdning ligger i menneskets ryggrad), og menneskets manglende interesse for konsekvensene av en handling, eksempelvis at en kortsiktig plan mot døden (eksempelvis basert på fantasifulle fortellinger om en eliksire som skal redde menneskeheten fra en sikker død), kan endre den langsiktig plan om å leve lenge.

 

Herman J Berge, i eksil

Internal banner image(s)
Slideshow image