Skandale i Domstoladministrasjonen

Time to read
1 minute
Read so far

Skandale i Domstoladministrasjonen

Thu, 02/06/2005 - 16:22
0 comments

Her er rettsvesenets svar på sjakkens -kort rokade-, konge og tårn bytter plass for å verne seg mot angrep.
Sånn gjøres det i rettsvesenet, en udugelig sorenskriver sparkes etter massiv kritikk, og ansettes deretter som dommer samme sted, samme kontor. Alstahaug Tingrett, 8800 Sandnessjøen (se VG's artikkel om saken her).

Av dette kan man konkludere at det stilles lavere kvalifikasjonskrav til en dommer enn til en sorenskriver. At den sparkede sorenskriveren måtte gå på grunn av hans håndtering av tre barnesaker, gjør saken ikke mindre aktuell i ”foreningen 2 foreldre” (F2F).

Det er denne sorenskriveren, nå tingrettsdommer, som jeg har erfart og omtalt i min bok Ha det Pappa. Boka ligger på internett: www.hadetpappa.info (sidene vil være klar om kort tid. Denne internettsiden er i ettertid blitt fjernet). At domstolsadministrasjonen ansetter samme mann samtidig som de sparker ham, forteller noe vesentlig om vårt rettsvesen, at det er nesten umulig å miste jobben. I rettsvesenet beskytter man sine egne, uansett udugelighet.

Domstolsadministrasjonens tullete håndtering av denne og noen andre saker, se www.domstol.no, viser at ikke bare enkelte dommere utgjør et rettssikkerhetsproblem, men at også Domstoladminstrasjonen, som har arbeidsgiveransvaret for norske domstoler, også utgjør et problem grunnet åpenbart sviktende vurderingsevne og selvkritikk.

At vårt rettsvesen fra før av sliter med liten eller ingen tillit hos befolkningen, bryr man seg åpenbart ikke om. Undersøkelser viser at melom 35-40 % av befolkningen svarer at de har liten eller ingen tillit til rettsvesenet.

Om ovenstående hadde blitt gjort i min profesjon som flyver, ville det bety at jeg hadde blitt sparket som flyver med begrunnelse udugelig, manglende kvalifikasjoner, og ansatt samme dag som pilot i samme selskap, og samme fly.

Samme oppstilling kan gjøres for f.eks. kirurger.

Blir galskapen tydeligere da?

Et interessant poeng er også at artikkelen i VG ikke er å finne på nettet, og at Norges kanskje viktigste klagesak mot norsk rettsvesen ikke omtales i media.

Hvorfor?

Fordi noen holder en beskyttende hånd over saken?

-Ja, jeg tror det.

Svein Staurem var/er forøvrig medlem av Rotary.

Forøvrig siteres følgende om hva som er typisk for advokater og Jurister:

En advokat er en som, fordi roser lukter bedre enn kål, konkluderer med at stuing av roser vil smake bedre enn kålstuing.

-God apetitt.