Riis-saken utsatt

Time to read
2 minutes
Read so far

Riis-saken utsatt

Tue, 12/09/2000 - 13:38
0 comments

Riis-saken, som skulle startet i dag, ble etter et par timer i retten utsatt til kommende fredag. Årsaken ligger i at regjeringsadvokaten (RA) for en uke siden la frem over 1000 nye dokumenter.

av Herman J Berge

Nye dokumenter
Dommeren - byrettsdommer Margarethe Hoff - reiste spørsmål om ikke Riis' advokat, Ole Kristian Aabø-Evensen, KPMG Law, kunne godta RA's fremleggelse av denne nye dokumentmassen, hvor for øvrig brorparten av dokumentene aldri har vært kjent for saksøker.

Det ble mye frem og tilbake, hvor dommeren innså at dokumentene var lagt inn alt for sent, men samtidig argumenterte for at saken må bli best mulig opplyst.

Riis ønsket naturligvis ikke å avvise dokumentene - evt utsette saken - for å være vanskelig. Dokumentene som ble fremlagt er bl.a. referater fra styremøter i Olsen & Ugelstad i perioden 1972 til 1979, altså meget fortrolige dokumenter. En god del av innholdet er da også av meget kompromitterende art.

Innholdet i dokumentene, samt det faktum at referatfremstillingen er ufullstendig i kritiske perioder, vil kunne avføde nye fremprovoseringer fra saksøkers side.

I følge RA skulle disse dokumentene kun dokumentere en høy møtefrekvens i rederiet. Nå kan det vise seg at dokumentene vil få en langt større betydning enn hva RA først hadde i tankene.

RA trakk tilbake dokumentene
En annen ting som ble tatt opp, og som er et viktig poeng mht prosedyren, er at disse dokumentene vil kunne føre til at adv. Aabø-Evensen må forandre på sitt innledningsforedrag. Alt tatt i betraktning kunne nok ikke retten kommet frem til en annen løsning enn å utsette saken slik at saksøker fikk tid på seg til å vurdere disse nye opplysningene, dette til tross for at RA faktisk trakk tilbake hele dokumentmassen. Saken ble derfor utsatt til førstkommende fredag morgen.

En annen litt uvanlig episode utspant seg under diskusjonen om dokumentfremleggelsen. Dommeren hevdet at Aabø-Evensen - som argumenterte for en ukes utsettelse - ikke hadde behov for en så vidt lang utsettelse, da dommeren selv hadde bladd seg igjennom dokumentene på 3-4 timer, uten at hun hadde hatt problemer med å forstå dokumentene. "-Dette er jo enkle brev, bl.a. til Oslo skifterett! Hva er det som gjør det så vanskelig å godta disse dokumentene?", argumenterte dommeren.

Noe senere i forhandlingene, hvor RA besluttet å ta tilbake hele dokumentmassen, gjorde dommeren et poeng ved selve tilbakeleveringen som nok kan få en til å undres. Hun sa nemlig: -Vel, da leverer jeg uåpnet tilbake alle de sist innleverte dokumentene. Hun understreket at hun ikke hadde lest dem, hvorved hun derved ikke ville være verken forutinntatt, eller påvirket av disse dokumentene i sin senere avgjørelse.

Hyggelig og bra tone
Dommeren var opptatt av, og gikk på en pen måte aktivt inn for å få til en hyggelig og bra tone i rettssalen, slik at saksøker skulle få den nødvendige tillit til at alt gikk riktig for seg.

Under diskusjonen om avvisning av de nye dokumentene, fikk adv. Aabø-Evensen inn et tragikomisk poeng:

Dommeren: Saksøker må ikke bare kreve dokumentene avvist, men må også bidra til en løsning. Videre må Riis føle at administrasjonen av saken foregår på en ordentlig måte, mens retten på sin side må sørge for at saken blir opplyst best mulig

Adv Aabø-Evensen: Vi har da ikke til hensikt å være vanskelige. Tross alt har vi jo ventet i 22 år på hovedforhandlingene i denne saken!

Dommeren: Du fikk inn et poeng der, og ingen skal få si deg imot på dette.

Innimellom alt alvoret tillater vi oss å sitere en annen liten hendelse som utspant seg da adv. Aabø-Evensen kom inn i retten, etter at dommerne hadde kommet tilbake fra pausen:

Adv Aabø-Evensen: -Jeg er lei for at jeg ble litt sen

Dommeren: -Det er ok, det, bare du ikke stikker av