TV3 – et nytt Colosseum

Time to read
8 minutes
Read so far

TV3 – et nytt Colosseum

Wed, 07/10/2009 - 13:58
Posted in:
0 comments

I dag, onsdag 7. oktober 2009, skal TV3 vise sitt første program i serien: ”Bygg og Bedrag”. Hvem i all verden er det som har sittet og klekket ut en slik heading, og et slikt program? Han/hun kan da ikke helt ha forstått sin oppgave som journalist.

Vell, uansett. Programmets heading forteller fort hva som skal være programmets hovedtema: Straffbare forhold i byggebransjen. På TV3’s nettsider kan man lese følgende beskrivelse av programmet:

Bygg & Bedrag
I TV3s nye tv-serie Bygg & Bedrag skal mennesker som har blitt offer for useriøse håndverkere få hjelp til å løse problemene dette har medført. Noen håndverkere har gjort svært dårlig arbeid, og i enkelte tilfeller har alt gått feil. Andre har etterlatt seg uferdig arbeid og de ansvarlige har forsvunnet, ofte med forskuddsbetalingen i lomma. Mange huseiere kjenner seg nok igjen i en situasjon der det enten er umulig å få håndverkeren i tale, eller man møter en vegg av dårlige unnskyldninger og truende oppførsel. I verste fall finnes ikke håndverkerfirmaet lenger. Nå skal TV3 hjelpe mennesker som har havnet i en slik uheldig situasjon med å spore opp håndverkeren for å komme til bunns i saken. I tillegg vil TV3 bidra med fagmessig oppussing og ekspertise fra profesjonelle samarbeidspartnere. Sendes også lørdag
.”

- Kjempebra!, vil mange si, endelig er det noen som tørr å ta denne gjengen med kjeltringer. Det er det vi alltid har sagt, stemmer andre seere i, byggebransjen er svindel og bedrag alt sammen. Noen vil nok også tenke: - Det har vært en drittdag i dag. Håper at TV3 kan lage litt skikkelig faenskap her, for nå gidder jeg snart ikke mer.

Jeg klarer ikke helt å spise dette her, selv ikke etter at selveste Per Edgar Kokkvold i Norges Presseforbund forteller til Dagbladet (linken til artikkelen https://www.dagbladet.no/kjendis/2009/10/06/kjendis/tv/tv3/forbrukerjournalistikk/8446103/ er brutt) at:

”…gjentatte overtramp taler for identifisering (gapestokk for ”byggesvindlere” før de er dømt, min parentes). Dessuten er en bolig en viktig investering for et gjennomsnittsmenneske. Feil ved boligen får alvorlige konsekvenser, så her må man regne med identifisering.”

Hallo! Hva er galt her? Finn én feil, dere. Dersom dere ikke har funnet feilen, forsøk igjen til dere finner den. Eller les videre nedenfor.

Før jeg fortsetter må jeg først få hive ut et kontrollspørsmål: Har justis- og politiminister Knut Storberget endelig klart å legge ned politiet i Norge og overført påtalejuristene til annet forefallende arbeid, eller hva er dette her?

Hvorfor jeg stiller spørsmålet? Jo, fordi dette opplegget som TV3 her har lagt seg på ikke er deres oppgave men tvert imot politiets.

Altså: Dersom noen gjør noe galt mot andre i Norge, er det – populært sagt – politiets oppgave å rydde opp. Dersom politiet ikke rydder opp må dere gjøre noe med politiet, eller de som er ansvarlig for politiets virksomhet. Dersom saken ikke har noe hos politiet å gjøre, så har den i hvert fall ikke noe å gjøre i en TV-kanal eller i en avis, eller i en gapestokk på kirkebakken. Her vil nok noen protestere, så jeg kommer tilbake til dette nedenfor.

Vi går videre. Først må vi sørge for å bli enige om grunnlaget for den videre argumentasjon, eller samtale, om dere vil. Når vi er enige om grunnlaget, kan vi fortsette.

Grunnlaget – den straffbare handling
Vi kan kanskje være enige om at en entreprenør som – når han tar imot et oppdrag som går ut på å skifte ut bordkledning, vinduer og tak-shingel – straks planlegger å gjøre en dårlig jobb og lure kunden til å betale hele jobben på forskudd i og med at han enten har tenkt å stikke av uten å gjøre jobben eller at han vet at den dårlige jobben han har tenkt å utføre vil bli oppdaget når den er gjort, så kan vi stå overfor et bedrageri, jf strl §270.

Vi kan vel da være enige i at en slik handling skal anmeldes til politiet?

Dersom vedkommende håndverker ikke har gjort alt dette med vilje, hvor svakhetene ved arbeidet rett og slett skyldes dårlig håndverk, så bør kunden gå til en advokat (ha, ha) og be om at det reises en eller annen form for rekompensasjonssak mot håndverkeren: Utbedring, ferdigstillelse av andre, erstatning, m.v. På et slikt stadium av saken kan det jo tenkes at man kan ha lyst å gå til media med saken. I så fall kan du ikke angripe håndverkeren med påstand om at han er kriminell, men derimot at han er elendig og har minst ti tommeltotter, og så kan vi jo se hvor interessant det vil være.

Hva er de straffbare handlingene i TV3-programmet?
Ovenfor har dere sett at TV3 beskriver handlingene som de mener at er uønsket i samfunnet (og derved stort sett straffbare) slik: ”… useriøse håndverkere…noen håndverkere har gjort svært dårlig arbeid…i enkelte tilfeller har alt gått feil…andre har etterlatt seg uferdig arbeid og de ansvarlige har forsvunnet , ofte med forskuddsbetalingen i lomma…dårlige unnskyldinger og truende oppførsel…”

Det vi står overfor her er en salig blanding av følelser, uhell, inkompetanse og handlinger som kan være straffbare. Foreløpig er alt bare påstander, husk det. Å stikke av med forskuddet, dersom planen var å lure kunden til å betale uten å utføre tjenesten det ble betalt for, er helt klart en straffbar handling, et bedrageri. Men altså, igjen: Hva skal du gjøre dersom du blir utsatt for noe du føler er et bedrageri? Gå til TV2, eller 3, eller politiet? Fasit på svaret finner du overalt i denne artikkelen.

Jeg må skyte inn her at dersom du har gått til politiet først, og kommer tilbake slukøret med luen fremdeles i hånden fordi politiet har vært slem med deg og har anbefalt deg å glemme hele greia, så bør du absolutt kunne gå til en avis eller en TV-kanal med saken, men da må headingen lyde noe slikt som: ”Vårt sovende politi”, for heller ikke nå kan du rette hovedangrepet mot han som stakk av med pengene dine, med mindre det skulle vise seg at svindler og politimyndighet samarbeider.

Hvem er det som skal beskytte oss, nå igjen?
Det er, og har i mange år vært myndighetenes oppgave å rette opp i urett. Når myndighetene svikter – eller sviker – må du angripe myndigheten, og Gud vet at det er behov for slike angrep i Norge. En kamp mellom medlemmer av allmuen er enhver despots[1] ønskedrøm, også Jens Stoltenbergs. Det er jo dette de ønsker, at allmuen skal være i kontinuerlig krangel med hverandre. Da er også sjansens størst for at de ikke får tid til å oppdage hva og hvem som er skyld i det hele.

Ikke glem at en person som ikke har gjort eller blitt dømt for noe straffbart, ikke skal forfølges av noen, verken av TV3 eller andre medier. Skjer det, så er det vedkommende medier som krenker straffeloven og dine rettigheter. Han/hun – som ikke har krenket loven – har (tro det eller ei) krav på beskyttelse mot mennesker som av en eller annen grunn forfølger ham/henne.

Hva gjør man når ens rettigheter blir angrepet?
Ok, la oss si at vi i TV3-programmet står overfor straffbare handlinger og at kunden er blitt svindlet. Hva skal du som kunde gjøre? Jo, det skal jeg si deg (om du ikke allerede har lest og forstått det som står ovenfor); du må dra til nærmeste politistasjon/lensmann og anmelde forholdet. Det du ikke skal gjøre er å dra til avisen med historien, selv om du måtte bli tilbudt aldri så mye penger for det. Da har du trådt feil.

Hva sier loven?
Straffeprosessloven §223, første ledd, forteller hva som skal skje dersom noen opplever at ens rettigheter er blitt krenket i det Norske samfunnet:

”Anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet. Er anmeldelsen muntlig, skal mottakeren skrive den ned, datere den og om mulig få anmelderens underskrift.”

Når skal saken undersøkes? Jo, det forteller paragrafens andre ledd om:

”Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.”

Hvem skal etterforske slike forhold? Jo, det forteller strpl §67, første ledd:

”Politiet kan etterforske og reise siktelse i alle saker, herunder begjære rettens avgjørelse om bruk av tvangsmidler etter kap 14-17 og anke slike avgjørelser.”

Det står altså intet i loven om at medieinstitusjonene skal etterforske slike forhold, ei heller står det å lese at dersom politiet ikke vil ha noe med saken å gjøre, så kan du gå til TV3 eller 2 og be dem om å overta straffeforfølgelsen.

Blodpenger
Så hva er da poenget med TV3’s ”Bygg og Bedrag”? Jeg kan ikke se noe annet poeng enn å tjene penger, masse penger. Man får kontakt med mennesker – eller oppsøker mennesker – som har opplevd hva de mener er svindel og bedrag på nært hold. Her er det mye følelser i luften; penger er blitt borte, ferien er spolert, man er kanskje blitt lovet å få betale svart og er blitt tatt ved nesen osv.

Dette lukter det både blod og penger av. En ”god” TV-mann vil her se potensialet, som han har lært etter et par studieturer til USA (eller foran TV-skjermen), hvor man banker på døren og kjører en svær svart kameralinse rett i trynet på hvem det nå måtte være som skulle åpne døren – og dersom det er plass kjøres en mikrofon så nær oppunder munnen som mulig, og så er spillet i gang.

Av erfaring fra USA vet TV-journalisten og fotografen at det er store muligheter på begge sider av følelsesspekteret: Alt fra kaldsvetting som etter hvert ender i gråt og mentalt sammenbrudd på trappen, til ukontrollert sinne med påfølgende voldelig forsvar mot både kamera og de som måtte befinne seg i umiddelbar nærhet av dette vidunderet av et formidlingsverktøy, kan gi høye seertall og penger i kassa.

Poenget med programmet – å hjelpe mennesker
Dersom poenget med programmet var – slik TV3 påstår – å hjelpe mennesker som har blitt offer for useriøse håndverkere – burde TV3 ha rettet alt sitt skyts mot de offentlige organer som her åpenbart må ha sviktet: Yrkesskolene som har utdannet håndverkere til å bli sagflisvandaler; myndigheter som har gitt autorisasjon til håndverkere uten at disse har fremvist annen kompetanse enn noen tusenlapper under bordet; myndigheter som skal kontrollere kvaliteten på arbeidet sover eller har bestemt seg for å satse kommuneøkonomien på studiereiser til Kuba, hedge fond eller andre spennende ting i stedet, og påtalemyndigheten som sitter og tvinner tommeltotter i påvente av nye ordrer om å angripe fiender av ”herrefolket” og derfor ikke har tid til å gjøre noe med ”drittsaker” som dette.

Signaler om et samfunn i forfall
Når ikke engang Kokkvold har skjønt at noe er galt fatt ved hele konseptet til TV3, hvor TV3 har overtatt rollen som politi, påtalemyndighet og Høyesterett, kan en jo tenke seg til hvor galt det er fatt i samfunnet.

Programmet er vel noe av det klareste signal vi har fått – i hvert fall siden Stoltenberg-klanen ”vant” valget tidligere i høst – på et samfunn i sterkt forfall (det engelske ordet, decay, er bedre), hvor institusjoner som skulle beskytte borgeren og dennes rettigheter har sluttet å virke. I stedet for å beskrive forfallet for TV-seerne (og derved vekke opp folket slik at det kan bli iverksatt tiltak mot forfallet), benytter TV3 muligheten til å tjene penger på det kaos som oppstår som følge av forfallet.

Det hele minner litt om et fullsatt Colosseum en varm sommerdag for 1900 år siden, hvor Tevetreus styrer hele sirkuset i stedet for å sette seg ned og tenke igjennom saken: Er det virkelig slik det skal være? Det er for øvrig antatt at omtrent 500.000 mennesker måtte bøte med livet på denne arena, som følge av folkets appetitt og trang for å se andre mennesker lide og selvsagt fornøyelsen av å se blod. Lite har endret seg siden den gang.

Helt til slutt vil jeg legge til at det ikke finnes noe i TV3s beskrivelse av programmet som skulle gi signaler om at vedkommende entreprenør, som skal halshugges i dagens program, har blitt dømt for byggsvindel tidligere, eller har blitt dømt for byggsvindel i denne konkrete saken.

Vi står altså tilsynelatende ikke overfor en gjenganger innen byggesvindelvirksomheten i Norge, slik Kokkvold likevel søker å få oss til å tro på. Det nærmeste TV3 kommer straffbare handlinger i sin beskrivelse av entreprenøren er at han etter hvert skal ha blitt mindre samarbeidsvillig, at spikrer var blitt festet tilfeldig, at vinduer er blitt feilmontert, at veggene ikke er isolert riktig, og at tak-shingelen er løs. Forutsatt at dette er de verste handlingene entreprenøren er anklaget for, tror jeg ikke engang en oppegående politijurist ville ha iverksatt etterforskning på dette grunnlaget, og da finnes det jo intet å dra til TV med, gjør det vel?

 

Herman J Berge

Luxembourg