Korrupt domstol

Forakt for loven

Nedenfor kan dere lese tidligere justitiarius Nils B. Hohles brev (14/9 -78) stilet til Regjeringsadvokaten, hvor denne dommer altså sier seg behjelpelig til å hjelpe den ene parten i saken med ytterligere å knuse motpartens (fam. Riis) saksanlegg. Til orientering så har saken ligget for Oslo Byrett i 20 år, uten at den er blitt berammet!

At en dommer hjelper en part med å knuse sin motpart, viser ikke bare den største forakt for loven, men også en delikat kontakt mellom domstol og regjering.

Er også massemedia ansvarlig?

NRK fikk overlevert dette "punkteringsdokumentet" den 10 september i fjor høst. NRK, som all annen media, tier om fortielser. Det er medias selvskrevne plikt å innformere den norske borger om nettopp slike høyst alvorlige brudd på rettssikkerheten. Er man vitne til en alvorlig forbrytelse, kan det være straffbart å tie. NRK lever ikke opp til å kunne kalle seg en fri og uavhengig riksdekkende mediekanal. En slik sak tier man bare ikke om.