Justismord i Oslo Skifterett?

Time to read
1 minute
Read so far

Justismord i Oslo Skifterett?

Sun, 01/02/1998 - 22:16
0 comments

Lørdag den 31 januar kunne man lese i Dagens Næringsliv om familien Riis som har kjempet mot advokater og rettsvesen i 30 år. Det har vært en kamp som ikke kan beskrives. Mandag den 2 februar skal familien igjen i retten. Denne gangen skal de møte for skifteretten hvor Kristoffer Olsen, Amelia's bror, krever over 2 mill. kr. av sin egen søster. Det som er fantastisk i denne saken er at kravet i sannhet ikke er noe krav. Vi vet alle at skal man kunne kreve penger, så må man kunne begrunne kravet.

av Herman Berge

Kristoffer kan ikke begrunne kravet, siden kravet ikke har oppstått. Både skifterettsjustitiarius Frøstrup og Kristoffer's advokat, Haakon Stang Lund, beskriver og diskuterer saken som om kravet har oppstått. De diskuterer enn videre om når man kan si at kravet har forfalt. Men skal et krav ha forfalt, så må det først ha oppstått, noe både retten og Stang Lund helt sanseløst har glemt. Det finnes ikke noe krav, hvordan i all verden kan det da ha forfalt?

Om ikke dette er nok, så har justitiarius Frøstrup berammet Kristoffer's sak i tid før Amelia's massekrav mot selve boet. Vi vet alle at massekrav skal gjøres opp før all annen gjeld. Nå har Frøstrup tilkjennegitt at hun i stedet skal vurdere et krav som i prioritet uansett kommer etter Amelia's, først. Dette heller mot grov tjenesteforsømmelse, og må reageres mot.

Oppdatering og referat fra hovedforhandlingen kommer snart her...

Nytt søksmål (Har Amelia Riis et massekrav i boet som følge av at hun fikk skifterettens medhold i tilbakeføring av alle rederiets aksjer hennes bror, Kristoffer Olsen, hadde rettsstridig tilvendt seg?) kommer opp for Oslo Skifterett den 10 februar, referat følger.

Referat fra denne saken vil også bli lagt ut her...